UserSiuryAnd
Vieša
Pranešti

TRANSPORTO ĮMONIŲ LOGISTIKOS PROCESŲ VERTINIMAS

Gerb. Respondente,

Esu Klaipėdos universiteto, ketvirto kurso studentas ir atlieku tyrimą savo baigiamajam darbui, tema - "Transporto įmonės logistikos procesų valdymas". Šiuo tyrimu siekiu išsiaiškinti transporto įmonių logistikos procesų valdymo ypatybes ir pateikti rekomendacijas kaip šiuos procesus palengvinti. Man labai svarbi Jūsų nuomonė, tad būčiau labai dėkingas, jei nuoširdžiai atsakytumėte į pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė ir ši informacija bus naudojama tik statistinei analizei.

Dėkoju už atsakymus :)

 

Pic
1. Jūsų lytis?
2. Jūsų amžius?
3. Koks yra Jūsų išsilavinimas?
4. Įmonėje, kurioje dirbate šiuo metu, Jūs esate?
5. Jūsų atliekamas vaidmuo gamybos ar tiekimo grandinės procesų valdyme?
6. Proceso tobulinimo sistema
Visiškai neLabiau ne, nei taipNei taip, nei neLabiau taip, nei neVisiškai taip
1. Mūsų įmonės vadovai skatina veiklos tobulinimo veiksmus
2. Mūsų įmonės veiksmų tobulinimo susirinkimai yra nuolat protokoluojami
3. Mūsų įmonės tobulinimo veiksmai vykdomi naudojant komandinio darbo principą
4. Mūsų įmonėje į tobulinimo procesą įtraukiami ir tiesioginiai darbų vykdytojai (darbuotojai)
5. Mūsų įmonės yra tarnyba, atsakinga už visos organizacijos procesų tobulinimo veiklą
7. Proceso valdymas
Visiškai neLabiau ne, nei taipNei taip, nei neLabiau taip, nei neVisiškai taip
1. Mūsų įmonėje veikia formaliai paskirtas proceso vadovas
2. Mūsų įmonėje neformalus proceso koordinatorius
3. Mūsų įmonėje veikia formaliai paskirtas proceso koordinatorius
4. Mūsų įmonėje proceso koordinatorius žino savo įgaliojimus ir atsakomybę proceso ribose
5. Mūsų įmonės neformalus proceso koordinatorius iš padalinių vadovų rato
8. Proceso tobulinimas
Visiškai neLabiau ne, nei taipNei taip, nei neLabiau taip, nei neVisiškai taip
1. Mūsų įmonėje proceso eigos ir tobulinimo aptarimai rengiami iškilus problemai
2. Mūsų įmonėje pasibaigus proceso ciklui, įvyksta proceso eigos ir rezultatų aptarimas
3. Mūsų įmonėje pagal proceso aptarimo išvadas procesas patobulinamas
4. Mūsų įmonėje vyksta reguliarūs proceso eigos aptarimai, kurių tikslas - proceso tobulinimas
5. Mūsų įmonėje priimant sprendimus naudojamas tobulinimo proceso žemėlapis
9. Proceso našumo rezultatai
Visiškai neLabiau ne, nei taipNei taip, nei neLabiau taip, nei neVisiškai taip
1. Mūsų įmonėje visuomet yra apibrėžti proceso kaštų rodikliai
2. Mūsų įmonėje yra apibrėžti santykiniai proceso našumo rodikliai
3. Mūsų įmonėje proceso našumo rodikliai renkami ir fiksuojami
4. Mūsų įmonėje yra apibrėžtas proceso tikslas (kas? per kiek laiko? Kiek tai kainuos?)
5. Mūsų įmonėje priimant tobulinimo sprendimus remiamasi proceso našumo rodikliais
10. Procesų valdymo problemų sprendimas
Visiškai neLabiau ne, nei taipNei taip, nei neLabiau taip, nei neVisiškai taip
1. Mūsų įmonėje vadovai žino, kam reikia perduoti proceso problemos sprendimą, jei patys neturi įgaliojimų jos išspręsti savarankiškai
2. Mūsų įmonėje vadovai iškilus problemai, kurios negalima išspręsti savarankiškai, kreipiasi į aukštesnį vadovą
3. Išsprendus problemą, padaromi atitinkami proceso patobulinimai
4. Šie patobulinimai padaromi ir kituose įmonės padaliniuose
5. Šie patobulinimai išlieka visuose vėlesniuose proceso cikluose ir neturi tendencijos išnykti
11. Procesų informacinių technologijų naudojimas
Visiškai neLabiau ne, nei taipNei taip, nei neLabiau taip, nei neVisiškai taip
1. Mūsų įmonėje proceso valdymo reikmėms naudojamos vien tik kompiuterinės skaičiuoklės ir tekstų redaktoriai
2. Mūsų įmonėje proceso valdymo reikmėms naudojamos fragmentiškos funkcinės IT sistemos
3. Mūsų įmonėje proceso valdymo reikmėms naudojama specializuota procesų valdymo IT sistema