UserIvetaKapava
Vieša
Pranešti

TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ SOCIOEDUKACINĖS GALIMYBĖS GRIŽTI Į ŠEIMĄ (darbuotojams)

Aš esu Iveta Kapava, Kauno technologijos universiteto socialinės pedagogikos studijų studentė. Atlieku tyrimą tema „Tėvų globos netekusių vaikų socioedukacinės galimybės grįžti į šeimą“. Labai padėtumėte tyrimui atsakydami į anketos klausimus. Anketos duomenys konfidencialūs ir bus panaudoti išskirtinai tik tyrimo tikslais. Kai kuriuose klausimų atsakymuose galimi keli atsakymų variantai, o nesant Jums tinkamo atsakymo – prašome jį įrašyti. Pildydami anketą užtruksite apie 15 minučių.

1. Jūsų lytis:
2. Koks jūsų amžius?
3. Koks jūsų darbo stažas teikiant socioedukacinę pagalbą šeimoms?
4. Kokios, jūsų nuomone, pagrindinės priežastys dėl kurių vaikai atskiriami nuo šeimos? (galimi 1-3 atsakymo variantai)
5. Kaip manote, ar šeimos sulaukia pakankamai pagalbos iš socialinių ir kitų darbuotojų prieš prarandant vaikų/vaiko globą? (galimas vienas atsakymo variantas)
6. Kaip galėtume įvertinti, kokius jausmus ir kaip stipriai vaikai išgyvena kai yra atskiriami nuo šeimos? (prie kiekvieno teiginio pažymėkite labiausiai tinkantį atsakymo variantą taip - X)
Labai stipriai išgyvenaStipriai išgyvenaIšgyvenaNedaug išgyvenaNeišgyvenaSunku pasakyti
Įtampa
Pažeidžiamumas
Pyktis
Negatyvumas
Agresyvumas
Nežinomybė
Stresas
Beviltiškumas
Ilgesys
Kaltė
7. Kaip galėtume įvertinti, kokius jausmus ir kaip stipriai tėvai išgyvena kai jų vaikas/vaikai yra atskiriami nuo šeimos? (prie kiekvieno teiginio pažymėkite labiausiai tinkantį atsakymo variantą taip - X)
Labai stipriai išgyvenaStipriai išgyvenaIšgyvenaNedaug išgyvenaNeišgyvenaSunku pasakyti
Įtampa
Pažeidžiamumas
Pyktis
Negatyvumas
Agresyvumas
Nežinomybė
Stresas
Beviltiškumas
Ilgesys
Kaltė
8. Kaip vertintumėte socialinės rizikos šeimų ryšius su atskirais vaikais? (galimas vienas atsakymo variantas)
9. Kaip manote, ar socialinės rizikos šeimas tenkina galimybės, kurios sudaromos ryšiui su atskirtais vaikais palaikyti? (galimas vienas atsakymo variantas)
10. Kokią ir kaip dažnai socioedukacinę pagalbą šeimoms teikiate? (prie kiekvieno teiginio pažymėkite labiausiai tinkantį atsakymo variantą taip - X)
Visada teikiuDažnai teikiuRetai teikiuNeteikiuSunku pasakyti
Skatinimas palaikyti ryšį su vaiku
Tėvystės įgūdžių ugdymas
Bendravimo su vaikais įgūdžių ugdymas
Gebėjimo auklėti ir pasirūpinti vaikais ugdymas
Skatinimas keisti gyvenimo įpročius
Psichologinė parama
Moralinė parama
Pokalbiai
Konsultavimas
Skatinimas siekti užsibrėžtų tikslų
Paramos grupės
Socialinių problemų sprendimas
Materialinių problemų sprendimas
11. Kaip manote, kokios socioedukacinės pagalbos (kad vaikai galėtų grįžti į šeimą) rizikos šeimoms ir kaip labai trūksta? (prie kiekvieno teiginio pažymėkite labiausiai tinkantį atsakymo variantą taip - X)
Labai trūkstaTrūkstaRetai trūkstaNetrūkstaSunku pasakyti
Skatinimas palaikyti ryšį su vaiku
Tėvystės įgūdžių ugdymas
Bendravimo su vaikais įgūdžių ugdymas
Gebėjimo auklėti ir pasirūpinti vaikais ugdymas
Skatinimas keisti gyvenimo įpročius
Psichologinė parama
Moralinė parama
Pokalbiai
Konsultavimas
Skatinimas siekti užsibrėžtų tikslų
Paramos grupės
Socialinių problemų sprendimas
Materialinių problemų sprendimas
12. Kokios, jūsų nuomone, pagalbos labiausiai trūksta šioms socialinės rizikos šeimoms, kad vaikai galėtų grįžti į šeimą? (galimi 1-3 atsakymo variantai)