Tėvų emigraciją patyrusių vaikų psichosocialinės pasekmės/ mokyklinio amžiaus vaikams

Esu baigiamojo kurso, SOCIALINIO DARBO studijų programos studentė. Organizuoju tyrimą, kurio tikslas - nustatyti vaikų, likusių be tėvų globos, patiriamas problemas. Tyrimo rezultatai bus apibendrinami baigiamajame darbe, ir niekur viešai nebus publikuojami. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIU DALYVAUTI APKLAUSOJE. TAVO NUOMONĖ LABAI SVARBI!

Tavo amžius (Įrašyti)
20
12
18
15
16
15
16
12
12
18
18
15
18
15
13
13
17
16
14
21
17
16
16
22
16
15
14
12
15
17
14
17
15
11
15
16
12
14
15
14
12
13
14
13
15
14
16
15
14
17
13
14
13
14
12m
7m
15
15
14
15 metų.
14
13
17
15m.
17
16
14
16
17
16
16
16
15
15
14metų
12
10
16
17
16
16
14