Tėvų emigraciją patyrusių vaikų psichosocialinė situacija: socioedukacinis kontekstas (anketa pedagogams)

Gerbiami Pedagogai,

Šia apklausa siekiu išsiaiškinti, su kokiais sunkumais ir pokyčiais susiduria vaikai mokykloje, kurie patyrė tėvų emigraciją. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Man labai svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą. Apklausą atlieka Šiaulių universiteto, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto, Socialinės pedagogikos 4 kurso studentė Ingrida Žukauskaitė. ([email protected])

Ačiū, kad dalyvaujate šiame tyrime!

14. Kokios, Jūsų manymu, priemonės padėtų mažinti šalyje emigraciją? Parašykite.
darbo vietų didinimas
įvairios
Gerai apmokamų darbo vietų didinimas.
-
-
Mažinti nedarbo lygį.
Didesnis atlygis už darbą.
-
Geresnė šalies ekonominė padėtis.
Žmonėms uždarbio turi pakakti oriai gyventi be pašalpų.
?
Darbo vietų kūrimas, visų lygybė prieš įstatymus, atlyginimų atitikimas ES lygį.
-
Politinės priemonės ir sprendimai, nedarbo mažinimas, šeimų, ypač jaunų, rėmimas, mokesčių ir kainų mažinimas, atlyginimo didinimas.
Darbo vietų kūrimas, atlyginimo dydis
Valstybės rūpinimasis gyventojais, darbo vietų steigimas, atlyginimų kėlimas, bendros gerovės užtikrinimas.
Naujos darbo vietos.
Šalyje emigraciją padėtų mažinti gerėjanti ekonominė situacija.
Darbo vietų kūrimas provincijose.
-
Mokesčių mažinimas (verslo skatinimas).
Gerinti ekonominę situaciją, kuriant naujas darbo vietas, didinant užmokestį.
Ekonominė - politinė padėtis
Darbo vietų kūrimas, atlyginimų pakėlimas.
Socialinės visuomeninės priemonės
Duokit darbo žmonėms ir garbingą atlyginimą.
gerai apmokamų darbo vietų steigimas
Geras darbas, garbingas atlyginimas užtikrinantis orų gyvenimą
alga didesne
alga didesne
alga didesne
alga didesne palaikymas sekmes zuiki
a
c
darbo vietų steigimas, atlyginimų didinimas, kad būtų galima gyventi oriai.
Politinės priemonės
Pagerėjusi finansinė padėtis, sumažėjimus nedarbingumui Lietuvoje, padidinus atlyginimus.
Algų kėlimas,kad šeima galėtų pilnavertiškai gyventi.
Darbo suteikimas
Mūsų šalies padėtis šiuo metu yra ganėtinai nusmukusi, ekonominė padėtis tragiška, o ką jau kalbėti apie kaimo vietoves, kuriose nėra galimybės įsidarbinti, tai tenka palikus vaikus išvykti. Jei pensininkai užleistų jaunesniems žmonėms darbo vietas tuomet emigracija sumažėtų, tėvai galėtų rūpintis ir prižiūrėti vaikus savo šalyje.
...JOKIOS-SMALSUMAS IR GALIMYBE MEGINTI LAIME KITOJE SALYJE LAIMI...
Naujų darbo vietų kūrimas, atlygio didinimas, socialinių garantijų užtikrinimas
darbo vietos
Didesnės darbo galimybės.
Didžiausia emigracija yra dėl darbo užmokesčio, kuris netgi dirbantiems valstybės tarnyboje žmonėms yra toks,kad darbuotojai geriau renkasi emigraciją. Taip pat didelė problema yra ir nedarbas, kuris ypatingai pasireiškia rajonuose ir mažesniuose miestuose,kaimuose. Todėl valstybei reiktų daugiau dėmesio skirti nedarbo problemai spręsti ir mažinti pašalpas socialiai remtiniems žmonėms, galbūt taip verčiant ieškotis darbo.
Jei būtų karjeros galimybės LT ne tik per pažystamus. Jei būtų padidintos algos.
Žinoma, kad naujų darbo vietų kūrimo strategija.
Kainu ir atlyginimų balansas, dabar uzsieny pigiau viskas net mum, o jie uzdirba 5x daugiau
Daugiau darbo vietų bei didesnis užmokestis
Tai yra valstybės rūpestis, ji turėtų suteikti galimybę žmogui užsidirbti pačiam, t.y. turi būti pasirūpinta darbo vietomis
:)
Geresnė ekonominė situacija. Geresnio klimato šalyje kūrimas, dabar mes visi lyg svetimi, nebėra tokio bendradarbiavimo, bendruomeniškumo jausmo.
Geresnė ekonominė padėtis Lietuvoje, naujų darbo vietų steigimas.
Kuriamos naujos darbo vietos.
geresne situacija Lietuvoje.
naujų darbo vietų kūrimas, didesnis atlyginimas.
Valstybė turėtų užtikrinti geresnias sąlygas žmonėms, kad turėtų darbą, galėtų oriai ir saugiai gyventi bei išlaikyti savo šeimą.
Darbo vietų daugėjimas, atlyginimų kėlimas.
palankios darbo sąlygos bei pragyvenimo lygis
Tinkama sklaida. Sukurta sistema dėl tėvų grįžimo pas vaikus. Pvz. kompensacija 1 kart į metus už skrydį, jei suaugęs tėvas ar motina gįžta į Lietuvą pas vaikus (bent jau aplankymui).
geresnės darbo sąlygoms žmonėms, taip pat jauniems tik baigusiems specialybę,
Geriau apmokamas darbas, ir mažesni mokesčiai.
Draudimas palikti mažamečius vaikus tėvams išvykstant į užsienį.
Nedarbo mažinimas, naujų darbo vietų kūrimas, vidutinio amžiaus samdomų darbuotojų priėmimas į darbą (kadangi, dauguma įmonių orientuojasi į jaunimą, o į vidutinio amžiaus žmones - praktiškai nežiūri, ypač jei jie be aukštojo išsilavinimo). Taip pat šį faktorių nulemia ir ekonominiai rodikliai: nenumaldomai kylančios paslaugų, maisto, pragyvenimo ir kt. kainos.
Naujų darbo vietų kūrimas, gerėjančios pragyvenimo sąlygos.
Naujų darbo vietų atsiradimas, didesnės algos ir kt.
Geresnis šalies ekonominis lygis, daugiau darbo vietų.
-
didesnis užmokestis
Atlyginimų sulyginimas su kitom vakarų šalimis
Pirmiausiai padidinti algas
Geresnis darbo užmokestis.
Daugiau darbo vietu.
Didėjanti darbo jėga. Dėl darbo trūkumo žmonės emigruoja iš Lietuvos
Daugiau darbo vietų, kitoks požiūris į ką tik studijas baigusius specialistus.
Kryptinga ir padori žmonių ( paprastų) atžvilgiu valstybės politika
Geresnė ekonominė padėtis, darbo vietos ir sąlygos
Naujų darbo vietų sukūrimas
Ekonominė padėtis
ekonominio ir socialinio lygio gerėjimas ir visiškas bedarbystės nebuvimas;
Darboo vietu kurimas, Europos lygio atlyginimai...
Manau, jei ir siūlysime variantus, kaip galime mažinti emigracija, nuo to niekas nepasikeis. kadangi už tai yra atsakinga valstybė, valdžia, visos šalies ekonomika ir kitokie faktoriai.
Studijų kainų mažinimas. Kadangi studijų kainos didelės, o dauguma tėvų neturi pajamų už juos mokėti, tai tėvai vaikų labui yra priversti emigruoti ir uždarbiauti.
didėjantis darbo vietų skaičius, gerėjanti šalies ekonominė ir socialinė padėtis
Visų pirma ekonomikos gerinimas. Juk tėvai dažniausiai ne iš gero gyvenimo išvažiuoja į užsienį, o dėl to, kad sunku šeimą išlaikyti.
Mažesni mokesčiai, didesni atlyginimai, darbo krūvio normalizavimas. Žinomi atvejai, kai privatus sektorius akivaizdžiai išnaudoja žmogų. Nekvalifikuota darbo jėga nuvertinama. Be to, daug ir sunkiai dirbantis žmogus gauna minimumą, kurio didžioji dalis išleidžiama mokesčiams už komunalinius patarnavimus ir t.t. Ypač skaudu žinoti, kad jauni žmonės, baigę bakalauro ar net magistro studijas, negauna Lietuvoje darbo vien todėl, kad jie neturi darbo patirties. Ieškoti būdų, kaip sudaryti galimybę įsidarbinti jauniems žmonėms. Priešingu atveju, lieka vienintelė išeitis - važiuoti dirbti į užsienį.