Tėvų emigraciją patyrusių vaikų psichosocialinė situacija: socioedukacinis kontekstas (anketa pedagogams)

Gerbiami Pedagogai,

Šia apklausa siekiu išsiaiškinti, su kokiais sunkumais ir pokyčiais susiduria vaikai mokykloje, kurie patyrė tėvų emigraciją. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Man labai svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą. Apklausą atlieka Šiaulių universiteto, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto, Socialinės pedagogikos 4 kurso studentė Ingrida Žukauskaitė. ([email protected])

Ačiū, kad dalyvaujate šiame tyrime!

2. Iš kur sužinojote, kad vaiko tėvai išvyko į užsienį?
informavo klasės auklėtoja
Dažniausiai kiek žinau stengiamasi nutylėti šią informaciją
informavo Vaikų teisių tarnyba
Pokalbio metu pasakė kiti mokytojai, kuriems prasitarė vaikas.