Useraustejuozapaityte
Vieša
Pranešti

Teminiai ir bendruomeniniai sodai visuomenės gamtamoksliniam ugdymui

Sveiki, esu Vilniaus kolegijos kraštovaizdžio dizaino studijų krypties studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą apie teminius bendruomeninius sodus visuomenės gamtamokslinių kompetencijų ugdymui, tad prašau jūsų skirti kelias minutes brangaus laiko ir užpildyti šią anketą. Surinkti atsakymai bus naudojami baigiamojo darbo rengimui. Iš anksto dėkoju už atsakymus :)

LytisPrivalomas
AmžiusPrivalomas
MiestasPrivalomas
Miesto rajonasPrivalomas
Jūsų nuomone, ar ugdymo įstaigose gamtamoksliniam ugdymui yra skiriamas pakankamas dėmesys?Privalomas
Koks mokymosi būdas Jums priimtiniausias?Privalomas
Atsakykite į teiginius:Privalomas
NepažįstuPuikiai pažįstu
Pažįstu vaistinius ir aromatinius augalus ir žinau jų panaudojimo galimybes
Pažįstu dažančiuosius augalus ir žinau jų panaudojimo galimybes
Pažįstu lietuvių tautosakoje minimus augalus ir jų botanines savybes
Ar žinote apie Jūsų mieste vykstančius renginius:Privalomas
*Bendruomeniniai sodai - sodai kuriuos kuria ir prižiūri atitinkamos bendruomenės nariai.
NegirdėjauEsu girdėjęs(usi)Žinau ir dalyvauju
Talkos miesto žaliosiose erdvėse
Įvairūs mokymai susiję su augalų panaudojimo galimybėmis
Bendruomeninių sodų kūrimasis*
Edukacinės ekskursijos soduose
Ar esate girdėję apie bendruomeninius daržus miestuose?Privalomas
Jei Jūsų rajone būtų įrengiami teminiai edukaciniai sodai, ar lankytumėtės? *Privalomas
*Teminiai edukaciniai sodai - sodai kurie yra skirti gamtamokslinei edukacijai ir juose vyrauja tam tikroms temoms priskiriami augalai.
Mieste trūksta:Privalomas
Labai trūkstaTrūkstaNelabai trūkstaVisiškai netrūksta
Gamtiniam ugdymui skirtų teminių sodų
Edukacinių augalijos pažinimo veiklų
Bendruomeninių sodų miesto gyventojams
Bendruomeninių sodų ugdymo įstaigose
Ar pritariate teiginiui:
Nepritariuiš dalies pritariuVisiškai pritariuNeturiu nuomonės
Gamtamokslinis ugdymas yra svarbi visapusiško išsilavinimo dalis
Teminiai sodai yra puiki priemonė pažinti gamtą
Žmonėms yra aktualios gamtos pažinimo skatinimo iniciatyvos
Buvimas gamtoje teigiamai veikia žmogaus psichologinę ir fizinę būklę
Sodų ir darželių priežiūra turėtų būti įtraukta į priešmokyklinio ir vidurinio ugdymo programas
Sodų ir darželių priežiūra turėtų būti viena iš įkalinimo įstaigų reabilitacijos programos dalių