Useremaval
Results391
Vieša
Pranešti

Telšių miesto ir rajono plėtros vertinimas

Esu Ema Valantinavičiūtė,Telšių gyventoja. Klaipėdos universitete studijuoju Visuomenės geografijos magistrantūros studijas, ruošiu magistro mokslinį darbą apie Telšių miesto ir rajono strateginės plėtros geografiją. Atlieku Telšių miesto ir rajono gyventojų apklausą, kurios tikslas - nustatyti kaip vietos gyventojai vertina vykstančius socialinius, ekonominius ir kultūrinius procesus ir jų reikšmę visuomenės gerovės kūrimui. Jūsų nuomonė, kritika, įžvalgos, pasiūlymai padės atlikti sisteminį plėtros procesų vertinimą tiriant skirtingas plėtros alternatyvas. Ši apklausa anoniminė. Apklausos duomenys bus analizuojami laikantis tyrimo etikos principų.

Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir išsamius atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Jūsų gyvenamoji vieta?
(miestelis/ seniūnija/ kaimo pavadinimas)
Jūsų socialinė padėtis?
Jeigu dirbate, nurodykite darbovietės vietovę
Jūsų išsilavinimas?
Ar manote, kad Telšių mieste ir rajone per pastaruosius kelerius metus įvyko pasikeitimų susijusių su aplinka, švietimu, verslumu ir pan?
Kaip vertinate pasikeitimus šiose sferose?
(skalėje nuo 1 - vertinu labai blogai iki 5 – vertinu labai gerai)
1 labai blogai2 blogai3 vidutiniškai4 gerai5 labai gerai
Aplinka ir jos įvaizdis
Kelių būklė
Susisiekimas
Nuotekų ir vandens tiekimo infrastruktūros gerinimas
Kultūra
Renginių gausa ir kokybė
Smulkaus ir vidutinio verslo augimas
Turizmo ir rekreacijos plėtra (turistų srautai, lankytini objektai)
Naujų darbo vietų kūrimas
Investicijos į žmogiškuosius išteklius (išsimokslinimą, neformalų suaugusiųjų mokymą)
Socialinė rūpyba
Nurodykite kaip Jums šios sferos yra svarbios ?
(skalėje nuo 1 - visiškai nesvabu, iki 5 – labai svarbu)
1 visiškai nesvabu2 nesvabu3 dalinai4 svarbu5 labai svarbu
Aplinka ir jos įvaizdis
Kelių būklė
Susisiekimas
Nuotekų ir vandens tiekimo infrastruktūros gerinimas
Kultūra
Renginių gausa ir kokybė
Smulkaus ir vidutinio verslo augimas
Turizmo ir rekreacijos plėtra (turistų srautai, lankytini objektai)
Naujų darbo vietų kūrimas
Investicijos į žmogiškuosius išteklius (išsimokslinimą, neformalų suaugusiųjų mokymą)
Socialinė rūpyba
Jūsų nuomone, kokia turizmo ir rekreacijos veikla, labiausia prisidėtų gerinant Telšių miesto ir rajono įvaizdį vietiniui (užsienio) turistui?
(nurodykite iki 3 veiklų)
Ar manote, kad Telšių mieste įgyvendinama daugiau Europos Sąjungos finansuojamų projektų nei kitose rajono seniūnijose?
(pasirinkite 1 atsakymo variantą)
Ar dalyvaujate rajono savivaldybės skelbiamuose viešuose konkursuose, projektuose?
(aukcionai, paraiškos projekto įgyvendinimui, Darbo biržos rengiamuose mokymuose ir kt.)
Kokia priemonė Jums padeda sužinoti apie vykdomus, įvykdytus projektus ir kitą veiklą?
(pažymėkite iki 2 atsakymų)
Kaip vertinate Telšių miesto ir rajono administracijos (savivaldybių, seniūnijų) darbą kuriant gyventojų gerovę ?
Kaip vertinate Jūsų gyvenamosios vietos (gatvės, miestelio, seniūnijos, kaimo) aplinkos sutvarkymą bei patrauklumą gyventi?
Ar per artimiausius 5 metus ketinate keisti gyvenamąją vietą (išvykti)?
Kaip įsivaizduojate Telšių rajoną po 20 metų?
Jūsų nuomone, projektas, kuris nėra (nebuvo) efektyvus?
(socialiniai, kultūros, verslo skatinimo, švietimo, infrastruktūros projektai ir pan.)
Jūsų nuomone, projektas, kuris padarė (arba padarytų) didžiausią įtaką Telšių kraštui ar Jūsų gyvenamai aplinkai?
(socialiniai, kultūros, verslo skatinimo, švietimo, infrastruktūros projektai ir pan.)
Jūsų nuomone, įvardinkite 3-5 svarbiausius dalykus, dėl kurių Telšių kraštas yra išskirtinis, kuom gali didžiuotis?