TEIKIAMŲ EDUKACINIŲ PASLAUGŲ VERTINIMO APKLAUSA MOKYTOJAMS

Gerbiami pedagogai,

Gargždų krašto muziejus 2021 metais atlieka apklausą apie teikiamų edukacinių paslaugų kokybę. Anketa anoniminė, Jūsų atsakymai bus naudojami apibendrinti, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Būsime dėkingi už skirtą laiką. Kviečiame drąsiai išsakyti savo nuomonę!

Muziejaus kolektyvas

6. Ar edukacija mokiniams buvo pateikta tinkamai (aiškiai, saugiai ir t.t.)?
darbuotojai trūksta praktinės patirties dirbti su ypatingų poreikių vaikais.
Neteko apsilankyti