UserRekstukas
Results69
Vieša
Pranešti

Tauragės rajono kaimiškųjų vietovių gyventojų pasitenkinimo viešųjų bibliotekų teikiamomis paslaugomis klausimynas

Mieli būsimieji ir esantys viešųjų bibliotekų lankytojai,

prašome atsakyti į anketos klausimus, kurių atsakymai padės išsiaiškinti įstaigos vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis.

Tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgiant, tobulinti savo veiklą.

Ši anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite X

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Jūs esate:
2. Jūsų amžius:
3. Šiuo metu gyvenate (įrašykite seniūniją)
4. Jūsų išsilavinimas:
5. Ar šiuo metu dirbate?
6. Kaip dažnai naudojatės X bibliotekos paslaugomis?
7. Ar esate patenkinta (-s) X bibliotekos paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?
Visiškai patenkinta (-s)Patenkinta (-s)Nei patenkinta (-s) nei nepatenkinta (-s)Nepatenkinta (-s)NesinaudojuNeturiu nuomonės
Bibliotekos paslaugomis
Bibliotekos aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu, paslaugų atlikimu ir pan.)
Informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą ir paslaugas (Facebook paskyra, skelbimai ir pan.)
Bibliotekos knygomis
Bibliotekos periodiniais leidiniais
Bibliotekoje esančiais įrenginiais (kompiuteriais, kopijavimo aparatais ir pan.)
Bibliotekos renginiais
Bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba ieškant informacijos
Bibliotekos organizuojamais mokymais (kaip naudotis kompiuteriu ar susirasti reikiamą knygą bei informaciją ir pan.)
8. Ar tenkina viešosios bibliotekos darbo laikas?
9. Ar ketinate lankytis X bibliotekoje ateityje?
10. Ar rekomenduotumėte viešąją biblioteką kitiems?
11. Jūsų siūlymai, komentarai