UserTransp
Results43
Vieša
Pranešti

Tarptautinių transporto kompanijų aplinkosaugos veikla ir komunikacija. Anketa vežėjams

Esu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistrantūros studentė. Rengiu mokslinį tyrimą tema: „Tarptautinių transporto kompanijų aplinkosaugos veikla ir komunikacija“

Šiuolaikinėje visuomenėje vis dažniau kalbama apie aplinkos apsaugą, keliamos vis aštresnės diskusijos šia tema. Atsižvelgiant  į tyrimo duomenis, transporto sektorius - antra pagal užterštumo pavojų verslo sritis po pramonės. Todėl, svarbu ištirti, kiek socialiai atsakingi šio verslo sektoriaus atstovai.

 

Būčiau labai dėkinga, jei galėtumėte atsakyti į kelis klausimus, kurie padėtų įvertinti realią padėtį.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokius įvardintumėte aplinkosaugos ar socialinės atsakomybės aspektus, svarbius logistikos įmonių rinkoje? Kodėl?Privalomas
2. Ar jūsų įmonės veikloje yra naudojami veiklos standartai (kokybės, aplinkosaugos, ir kt.)? Jei taip, kodėl jie Jums svarbūs?Privalomas
Pakomentuokite savo atsakymą
3. Įvardinkite, kokius būtent standartus naudojate ir kodėl pasirinkote būtent šiuos?
4. Ar jūsų organizacija vykdo aplinkosauginę veiklą?Privalomas
Pakomentuokite savo atsakymą
5. Ar Jūsų įmonė informuoja savo klientus ar partnerius apie vykdomą aplinkosauginę veiklą?Privalomas
Jei taip, kokioms interesantų grupėms yra siunčiama informacija? Kodėl?
6. Kokias pagrindines komunikacijos priemones naudojate informacijai apie aplinkosaugą skleisti? Pakomentuokite priemonių pasirinkimą (kokias priemones naudojate, kodėl būtent šias).Privalomas
7. Įvertinkite aplinkosauginių aspektų svarbą Jūsų įmoneiPrivalomas
7- labiausiai svarbus, 1- mažiausiai svarbus
1234567
Kietųjų atliekų išskyrimo mažinimas
Dirvožemio saugojimas ( saugus teršalų naikinimas, apsauga nuo teršalų pratekėjimo į dirvožemį ir kt.)
Vandens taršos mažinimas (saugus teršalų naikinimas, apsauga nuo teršalų pratekėjimo į vandenį)
Vandens taupymas
Emisijų į orą sumažinimu (mašinų remontas, naujos mašinos)
Triukšmo mažinimo (atitvarų statyba, technikos atnaujinimas ar kt.)
Energijos taupymo
Žaliavų taupymo (popieriaus, kitų žaliavų naudojimo ribojimas)
Rizikos mažinimo (avarijų prevencijos) (gera techninė priežiūra, kokybiška technika)
Pavojingų medžiagų naudojimo sumažinimo
Senos taršos panaikinimas (medžių sodinimas ar pan.)
Pakomentuokite savo atsakymus (kokias veiklas esate vykdę ir pan.).
8. Kaip Jums atrodo, ar įmonės kapitalo kilmė turi įtakos tiek aplinkosauginei veiklai, tiek šios veiklos iškomunikavimui? Pakomentuokite.Privalomas
9. Kiek automobilių yra Jūsų įmonės parke:Privalomas
10. Kokio tūrio yra Jūsų įmonės automobiliai?Privalomas
Galimi keli atsakymų variantai
11. Kokios kilmės yra Jūsų įmonės kapitalas?Privalomas