UserTer
Results150
Privati
Pranešti

Tarpkultūrinio ugdymo strategijos vaikų darželyje

http://apklausa.lt/f/tarpkulturinio-ugdymo-strategijos-vaiku-darzelyje-6wgqt3s.fullpageGerbiami pedagogai,

 

Prašytume dalyvauti apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti auklėtojų požiūrį į tarpkultūrinį ugdymą.

Apklausa anoniminė, tad nei vardo, nei pavardės užrašyti nereikia. Užtikriname, jog duomenys bus panaudoti tik apibendrinti. Dėkojame už sutikimą dalyvauti tyrime ir tikimės Jūsų nuoširdumo bei atvirumo atsakant į žemiau pateiktus klausimus.

http://apklausa.lt/f/tarpkulturinio-ugdymo-strategijos-vaiku-darzelyje-6wgqt3s.fullpage

Dėkojame už bendradarbiavimą.
 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek Jūsų grupėje yra vaikų iš mišrių ir kitataučių šeimų ?
2. Kokių tautų vaikai ugdomi Jūsų grupėje?
3. Kas Jūsų nuomone yra tarpkultūrinis ugdymas?
4. Kaip Jūs darželyje ugdote vaikų tarpkultūrinę kompetenciją? Kaip supažindinate vaikus su kitomis kultūromis ir tuo pačiu skatinate pagarbą kitos kultūros vaikams?
5. Kokias tarpkultūrines žinias įgyja vaikai ugdydamiesi grupėje?
6. Ar organizuojate atvirų durų dienas įvairių kultūrų atstovams? Kokiu būdu tai darote?
7. Kaip manote, kas turi didžiausią įtaką vaikų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui?
8. Kokius metodus, strategijas naudojate ugdant vaikų tarpkultūrinę kompetenciją?
Pasirinktą atsakymą prašom pakomentuoti pateikiant pavyzdžių
Pasirinktą atsakymą prašom pakomentuoti pateikiant pavyzdžių:
9. Kaip manote, ar yra vaikų ugdymosi galimybių skirtumai tarpkultūrinėje ir įprastoje aplinkoje?
Argumentuokite pasirinkimą.
10. Koks Jūsų nuomone turi būti pedagogas dirbantis daugiakultūrėje vaikų grupėje?
11. Išskirkite vaiko gebėjimus reikšmingus bendraujant ir bendradarbiaujant tarpkultūrinėje aplinkoje?
12. Kokios ugdymo priemonės yra tinkamiausios vaikui ugdytis tarpkultūrinę kompetenciją?
13. Kokius matote ir išskiriate kitos kultūros ir tautybės vaikų bendravimo ypatumus?
14. Jūsų amžius? (prašome pažymėti kiek Jums metų)
15. Jūsų išsilavinimas.
16. Pedagoginis darbo stažas
17. Jūsų kvalifikacinė kategorija.