UserRimantas-K
Vieša
Pranešti

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimoms

Esu Mykolo Romerio universiteto, XXXX fakulteto, IV kurso studentė Sigita Dajasovė. Atlieku bakalauro baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas – atskleisti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimoms  prielaidas ir trikdžius. Kviečiu Jus dalyvauti apklausoje ir išsakyti savo nuomonę.

1. Jūsų lytisPrivalomas
2. Jūsų amžiusPrivalomas
3. Jūsų išsilavinimasPrivalomas
4. Jūsų darbo stažasPrivalomas
5. Kaip dažnai teikiate atitinkamas socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms? (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Kartą per metus ir rečiauKartą per mėnesįKartą per dvi savaitesKartą per savaitęKasdien
Įvairių dokumentų tvarkymas
Šeimos konfliktų sprendimas
Pagalba buityje
Tarpininkavimas bendraujant su kitais specialistais
Informacijos, žinių suteikimas, konsultavimas
Materialinės paramos teikimo organizavimas
Patarimai, išklausymas, paguoda
Tėvystės įgūdžių programa
Smurtinio elgesio programa
6. Dėl kokios priežasties dažniausiai yra pas Jus nukreipiamos rizikos grupės šeimos? (pažymėkite ne daugiau trijų priežasčių)Privalomas
7. Kaip dažniausiai tvarkotės su sunkumais, kylančiais dirbant su socialinės rizikos šeimomis?Privalomas
8. Kaip dažnai bendraujate su atitinkamomis institucijomis, sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Kartą per metus ir rečiauKartą per pusę metųKartą per mėnesįDu kartus per mėnesįKartą per savaitę
Vaiko teisių apsaugos skyriumi
Ugdymo įstaigomis
Vaikų dienos centru
Jaunimo dienos centru
Medicininių paslaugų teikėjais
Psichologinių paslaugų teikėjais
Kitais socialinių paslaugų teikėjais
Teisinių paslaugų teikėjais
Labdaros teikimo organizacijomis
Savivaldybe
Seniūnija
Policijos komisariatu
Nevyriausybinėmis organizacijomis
Bendruomenėmis
9. Kaip Jūs vertinate įstaigų įsitraukimą į tarpinstitucinio bendradarbiavimo procesą teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimų problemas (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
NeįsitraukiaNei įsitraukia, nei neįsitraukiaLabai įsitraukia
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Ugdymo įstaigomis
Vaikų dienos centru
Jaunimo dienos centru
Medicininių paslaugų teikėjais
Psichologinių paslaugų teikėjais
Kitais socialinių paslaugų teikėjais
Teisinių paslaugų teikėjais
Labdaros teikimo organizacijomis
Savivaldybe
Seniūnija
Policijos komisariatu
Nevyriausybinėmis organizacijomis
Bendruomenėmis
10. Kas apsprendžia jūsų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Bendradarbiavimas vyksta todėl, kad to reikalauja reglamentuojantys įstatymai
Bendrų projektų, renginių vykdymas
Asmeninis kontaktas su įstaigos darbuotojais
Efektyvesnis įvairių socialinių problemų šeimoje sprendimas
11. Kokias socialinės rizikos šeimų problemas sprendžiant Jums tenka bendradarbiauti su kitomis institucijomis?Privalomas
12. Sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas su kitomis institucijomis Jūs bendradarbiaujate (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Labi retai arba niekadaRetaiNei retai, nei dažnaiDažnaiLabai dažnai
Bendraujate telefonu
Susitinkate Jūsų įstaigoje
Susitinkate kitų institucijų įstaigoje
Susitinkate kliento namuose
Susirašinėjate raštais
Susirašinėjate elektroniniais laiškais
Įvairių specialistų komandinio darbo grupėje
Informaciniuose renginiuose
13. Ar Jūsų savivaldybėje yra tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius? (jei pažymite „ne“ – pereikite prie 14 klausimo)Privalomas
14. Kaip vertinate tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklą inicijuojant tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimoms?Privalomas
15. Įvertinkite institucijų, su kuriomis Jums reikalinga spręsti socialinės rizikos šeimų problemas, pasiruošimą bendradarbiauti?Privalomas
16. Įvertinkite bendradarbiavimo su atskiromis institucijomis kokybę (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
NebendradarbiaujaAbejingai bendradarbiaujaGeranoriškai bendradarbiauja
Vaiko teisių apsaugos skyriumi
Ugdymo įstaigomis
Medicininių paslaugų teikėjais
Psichologinių paslaugų teikėjais
Kitais socialinių paslaugų teikėjais
Teisinių paslaugų teikėjais
Labdaros teikimo organizacijomis
Savivaldybe
Seniūnija
Policijos komisariatu
Nevyriausybinėmis organizacijomis
Bendruomenėmis
17. Įvertinkite atskirų veiksnių naudą, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
NepadedaNei padeda, nei nepadedaPadeda
Geros teorinės bendradarbiavimo žinios
Geri bendradarbiavimo įgūdžiai
Praktinė bendradarbiavimo patirtis
Asmeninė motyvacija padėti klientui
Atsakomybės bei pareigingumo jausmas
Asmeninės Jūsų savybės
Konkurencija tarp darbuotojų
Darbas yra mėgstamas
Valdžios skatinimas bendradarbiauti
Konkurencija tarp institucijų
18. Įvertinkite, kaip pateikti veiksniai padeda arba nepadeda bendradarbiavimo su kitomis institucijomis procesuose (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
NepadedaNei padeda, nei nepadedaPadeda
Praktinių bendradarbiavimo įgūdžių stoka
Motyvacijos bendradarbiauti stoka
Formalus požiūris į sprendžiamus klausimus;
Socialinių darbuotojų profesionalumo nevertinimas
Atsakomybės socialiniams darbuotojams permetimas
Nenoras prisiimti atsakomybę;
Nežinojimas kaip elgtis konkrečiu klausimu.
Arogancija;
Funkcijų neapibrėžtumu;
19. Įvertinkite bendrą Jūsų bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis kokybę?Privalomas
20. Įvertinkite atskirus tarpinstitucinio bendradarbiavimo elementus (pažymėkite tinkamą vertinimą kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Labai blogaiBlogaiPatenkinamaiGeraiLabai gerai
Teisinė bazė
Organizacinė bazė
Tarpinstitucinis koordinavimas
Darbuotojų kompetencija
Su darbu susijusių priemonių prieinamumas (transportas, ryšio priemonės, kompiuteris, darbo vieta ir kt.)
Vadovų požiūris
Darbuotojų požiūris
Bendruomenės palaikymas
21. Kurios institucijos pačios inicijuoja bendradarbiavimą (pažymėkite ne daugiau trijų institucijų)Privalomas