Usersvillee
Results13
Vieša
Pranešti

Tapatinimosi su organizacija tyrimas

 

 

Atidžiai perskaitykite klausimyne pateiktus teiginius ir  įvertinkite, kiek stipriai jiems pritariate ar nenepritariate. Neskubėkite, pažymėkite tik tuomet, kai būsite tikras/-a dėl savo pasirinkimo.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Greičiausiai aš likčiau dirbti šioje organizacijoje, net jei man nereikėtų pinigų.
2. Apskritai, visi šios organizacijos darbuotojai dirba tų pačių tikslų įgyvendinimo link.
3. Aš didžiuojuosi būdamas šios organizacijos darbuotojas.
4. Visuomenės nuomonė apie organizaciją gerai apibūdina ir mane.
5. Dažnai, prisistatydamas aplinkiniams, sakau: „Esu šios organizacijos darbuotojas“, „Esu iš šitos organizacijos“.
6. Prieš priimdamas su darbu susijusius sprendimus, aš pagalvoju apie galimas jų pasekmes organizacijai.
7. Mes, šios organizacijos darbuotojai, esame kitokie nei kiti šios veiklos srities atstovai.
8. Aš džiaugiuosi nusprendęs dirbti būtent šioje organizacijoje, o ne kitoje kompanijoje.
9. Kartoju draugams, jog pasirinkimas dirbti šioje organizacijoje yra puikus sprendimas.
10. Bendrai paėmus, organizacijos problemas aš laikau ir savo problemomis.
11. Aš galiu įdėti daugiau pastangų, negu reikia, kad organizacija veiktų sėkmingai.
12. Aš greitai susierzinu, kai kokie nors ne organizacijos nariai kritikuoją mano įmonę.
13. Aš teigiamai mąstau apie šią organizaciją kaip apie darbovietę.
14. Aš visai norėčiau dirbti šioje organizacijoje visą likusią savo karjerą.
15. Aš jaučiu, kad rūpiu savo organizacijai.
16. Atsiliepimai apie organizaciją yra puikus pavyzdys visiems to, ką atsidavęs darbui žmogus gali pasiekti.
17. Aš esu panašus į kitus šios organizacijos narius.
18. Man būna sunku pritarti organizacijos sprendimams, kalbant apie svarbius su manimi susijusius reikalus.
19. Mano ryšiai su organizacija yra tik maža dalis to, kas aš esu.
20. Aš mėgstu pasakoti kitiems apie projektus, su kuriais dirba mano organizacija.
21. Aš pastebiu, kad mano ir organizacijos puoselėjamos vertybės yra labai panašios.
22. Aš jaučiuosi mažai lojalus šiai organizacijai.
23. Aš apibūdinčiau šią organizaciją kaip didelę “šeimą”, kurios dauguma narių jaučia bendrumo ir priklausymo organizacijai jausmus.
24. Aš manau lengvai galįs tapatintis su šią organizacija.
25. Man tikrai rūpi mano organizacijos tolimesnis likimas.