Švesime 550 metų nuo Mažesniųjų brolių įsikurimo Kaune ir Ordino misijos Lietuvoje jubiliejų. Šv. Jurgio kankinio bažnyčia

KVIETIMAS


Maloniai kviečiame šių metų gruodžio mėn. 1 d., šeštadienį dalyvauti iškilmėse Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Papilio g. 7. Švesime 550 metų nuo Mažesniųjų brolių įsikurimo Kaune ir Ordino misijos Lietuvoje jubiliejų. Šv. Jurgio kankinio bažnyčia, iškilusi didžiausių Lietuvos upių santakoje greta Kauno pilies ir Pranciškonų vienuolyno pastatų, brolių pranciškonų jautriai įžvalgiu pastebėjimu, - yra ta Šventovė, kurios likimas per šimtmečius visados sutapo su Lietuvos likimu. Nuo 1504 metų, kada Šventovė sušvito Nemuno ir Neries Santakoje, ji ne kartą buvo griaunama, deginama, išniekinama, stumiama į griuvėsių sangrūdas. Kaip ir Lietuva, per karus, marus, barbariškumo tvanus lydima šv. Jurgio Kankinio Bažnyčios varpų gaudesio, aukojamų šv. Mišių šviesos, giesmių ošimo. Arba skaudžios tylos. Giliausia esatimi jausime kaip išnyks kitapus didžiojo altoriaus skaudžiai įrėžti žodžiai – 1950 metų kovo mėnesio 5 dieną Viešpats paliko Šventovę. Šiandien Dievas čia...


Programa: 
12.00 Šv. Mišiose dėkosime Viešpačiui už gautas malones
13.00 Konferencija
13.30 Sakralinės muzikos koncertas 
14.00 Agapė 

Kauno Šv. Jurgio Konvento gvardijonas Br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM

Siekdami kuo geriau priimti visus svečius ir suplanuoti vietas maloniai prašome užsiregistruoti į renginį čiaPrivalomas
Įrašykite savo vardą ir pavardęPrivalomas
Jei renginyje dalyvausite ne vienas, visus svečius prašome įrašyti per kablelį