UserVilmaVVG
Results56
Vieša
Pranešti

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės (VVG) teritorijos kaimo gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimas

Siekdama išsiaiškinti esamą rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir organizacijų poreikius Švenčionių rajono vietos veiklos grupė "Švenčionių partnerystė" atlieka socialinės-ekonominės situacijos ir poreikių tyrimą. Surinkti duomenys bus naudojami rengiant 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, apibrėžti Švenčionių rajono vystymo tikslus, atlikti stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę bei numatyti veiklos ir finansinius planus.
 

Prašome atidžiai perskaityti anketos klausimus ir pažymėti Jums priimtiniausią variantą.

Anketine apklausa yra anoniminė.
Tyrimo rezultatai bus naudojami tik strategijos rengimo tikslams.

Maloniai prašome Jūsų pagalbos, tikimės nuoširdžių atsakymų.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokia Jūsų gyvenamosios vietovės problema yra opiausia? Pasirinkite 3 svarbiausius atsakymus.
2. Kaip manote, kur Jūsų kasdieniame gyvenime ir darbe susidaro didžiausia tarša - šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos? Prašome įrašyti
3. Lietuvos kaimo gyventojus įvairiomis formomis pasiekia Europos Sąjungos ir Nacionalinė parama. Ar Jūs asmeniškai pajutote paramos naudą sau ir savo gyvenamajai vietovei?
4. ES ir Nacionalinė parama kaimui bus teikiama iki 2029 m. Kokiems prioritetams Jūs teiktumėte pirmenybę, kad paramos lėšos būtų kuo geriau investuotos? Įvertinkite konkrečias sritis, kurias savo strategijoje galėtų pasirinkti Švenčionių rajono VVG. Prašome įvertinti kiekvieną prioriteto sritį.
Visiškai nesvarbu 1Nesvarbu 2Sunku pasakyti 3Svarbu 4Labai svarbu 5
1. Paslaugų gyventojams (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo ir pan.) prieinamumo didinimas
2. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) prieinamumo didinimas
3. Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra ir pan.) gerinimas
4. Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
5. Bendruomeniškumą ir verslumą skatinančios iniciatyvos
6. Parama darbo vietų kūrimui
7. Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo skatinimas ir kokybės gerinimas kaimo vietovėse
8. Naujovių (skaitmeninių ir kitų technologijų) skatinimas ir diegimas (nauji produktai, paslaugos, veiklos būdai ir kt.) kaimo vietovėse
9. Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo tobulinimas (žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriaus specialistai, naujos profesijos - gidas vaistažolininkas; eigulys edukatorius ir kitos)
10. Palankesnių sąlygų pradėti veiklą žemės ūkio ir maisto, turizmo sektoriuose sudarymas
11. Projektai skirti vietos produkcijos perdirbimui ir realizavimui
12. Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant ir "Natūra 2000" teritorijose
13. Didelės gamtinės vertės ūkininkavimo teritorijose ir kraštovaizdžio būklės gerinimas
14. Atsinaujinančių energijos išteklių, atliekų ir nemaistinių žaliavų perdirbimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais
15. Bioekonomikos verslų (tvari atsinaujinančių biologinių išteklių gamyba, jų ir bioatliekų perdirbimas į pridėtinę vertę turinčius produktus (maistas, pašarai, kiti bioproduktai) ir bioenergiją) vystymas
16. Agrarinės miškininkystės (miško ir augalininkystės, miško ir ganyklų, augalininkystės, miško ir ganyklų) vystymosi skatinimas
17. Miško terapijos paslaugų vystymosi skatinimas
18. Žiedinės ekonomikos principais grįstų ūkių ir verslų skatinimas
19. Sveikatinimo priemonių (dviračiai, aktyvus sportas, sveika mityba, sveikatinimosi procedūros) diegimas ir infrastruktūros gerinimas
20. Parkų ir kitos žaliosios infrastruktūros kūrimas
21. Trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietos maisto sistemų kūrimas
22. Kita
5. Ar Jūsų gyvenamojoje vietovėje trūksta šių paslaugų? Prašome įvertinti kiekvieną paslaugų sritį.
Visiškai nesutinku 1Nesutinku 2Sunku pasakyti 3Sutinku 4Visiškai sutinku 5
1. Buitinių (kirpyklos, siuvyklos, pirties, drabužių ar avalynės taisyklos) paslaugų
2. Pagalbos apsirūpinant kuru (malkomis, briketais, kuro granulėmis)
3. Aplinkos tvarkymo (vejų priežiūros, medžių genėjimas)
4. Specialiųjų paslaugų sodyboms (kaminų valymas ir kitos priešgaisrinės saugos priemonės, šulinių išvalymas ir kita)
5. Sklypo šalia gyvenamojo būsto ir/arba daržo įdirbimas
6. Transporto (pavežėjimo) paslaugų (nuvykti pas gydytojus, į banką, į bažnyčią ir kita)
7. Nesudėtingos pastatų tvarkybos (vidaus apdailos darbai, stogo, krosnies remontas ir pan.)
8. Vaikų priežiūros (popamokinė veikla)
9. Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūros (slauga, medicinos paslaugos, aprūpinimas būtiniausiais pirkiniais)
10. Užimtumo ir laisvalaikio (kavinės, žaidimų aikštelės, paplūdimio ir pan.)
11. Buitinės technikos remonto
12. Automobilių ir žemės ūkio technikos remonto
13. Sveikatinimosi procedūrų
14. Sporto centro paslaugų
15. Jaunimo centro (jaunimo užimtumo) paslaugų
16. Gamtos turizmo paslaugų
17. KIta
6. Kokias Jūsų gyvenamojoje vietovėje teikiamas paslauga pirktumėte? Prašome įrašyti
7. Kokios paslaugų įmonės galėtų būti įkurtos Jūsų gyvenamojoje vietoje, kuriose atsirastų naujų darbo vietų? Prašome įvertinti kiekvieną paslaugų sritį.
Visiškai nesutinku 1Nesutinku 2Sunku pasakyti 3Sutinku 4Visiškai sutinku 5
1. Amatų, kūrybinės dirbtuvės
2. Automobilių remonto dirbtuvės
3. Buitinės technikos remonto dirbtuvės
4. Žemės ūkio technikos remonto dirbtuvės
5. Kirpykla
6. Siuvykla
7. Pirtis
8. Kavinė, užkandinė
9. Viešbutis, svečių namai, motelis
10.Vaikų užimtumo centras
11. Privatus vaikų darželis
12. Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė
13. Mobilus maisto pristatymas į namus (maitinimas, parduotuvė)
14. Žemės ūkio produktų parduotuvė, turgelis
15. Būsto remonto paslaugų įmonė
16. Turizmo ir rekreacijos paslaugų įmonė
17. Pagyvenusių žmonių priežiūros ir slaugos centras
18. Dienos centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems
19. Sveikatos namai
20. Agrarinės miškininkystės ūkiai (miško ir augalininkystės, miško ir ganyklų, augalininkystės, miško ir ganyklų)
21. Miško ir kraštovaizdžio terapijos paslaugos
22. Gyvūnų terapijos paslaugos
23. Vandens terapijos paslaugos
24. Sporto centro paslaugos
25. Jaunimo centro (jaunimo užimtumo) paslaugos
26. Laisvalaikio ir pramogų centras
27. Kita
8. Kokias paslaugų įmones reikėtų skatinti kurti kaimo vietovėse?
9. Kaimo bendruomenės turi galimybę vykdyti ekonominę veiklą ir gauti pajamų. Kokios veiklos galėtų imtis Jūsų gyvenamojoje vietovėje veikiančios bendruomenės? Prašome įvertinti kiekvieną veiklą.
Visiškai nesutinku 1Nesutinku 2Sunku pasakyti 3Sutinku 4Visiškai sutinku 5
1. Įvairios buities paslaugos gyventojams
2. Įvairios technikos ir įrengimų priežiūros bei remonto paslaugos
3. Ūkininkų gaminamos produkcijos pardavimas
4. Gamtos gėrybių, vaistažolių rinkimas, džiovinimas ir pardavimas
5. Amatininkų gaminių gamyba ir pardavimas
6. Kulinarinio paveldo produktų gamyba ir pardavimas
7. Transporto paslaugos (neįgaliems, senyvo amžiaus, vienišiems, nepasiturintiems asmenims)
8. Įvairios paslaugos turistams (apgyvendinimas, maitinimas, gido paslaugos)
9. Viešojo maitinimo paslaugos
10. Vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugos
11. Edukacinių programų ir gido paslaugos
12. Paslaugos jaunoms šeimoms
13. Kūrybinio ugdymo ir terapijos paslaugos
14. Vietos bendruomenės poveikio klimatui stebėjimai ir matavimai, esamos padėties įvertinimas
15. Ekologinis švietimas ir konsultavimas
16. Pramogų organizavimas
17. Pagalba naudojantis kompiuterine įranga, telefonais
18. Pagalba vyr. amžiaus žmonėms naudojantis internetinėmis paslaugomis
19. Kita
10. Kas trukdo Jūsų bendruomenei organizuoti verslą ar teikti savo nariams būtiniausias paslaugas? Pasirinkite 3 svarbiausius atsakymus.
11. Ar pats imtumėtės smulkaus verslo, jei jo pradžiai būtų skirta ES ir Nacionalinė parama?
12. Jei pats imtumėtės smulkaus verslo, gal galite įvardinti verslo idėją?
13. Kokių turite pasiūlymų nedarbo problemai Jūsų gyvenamojoje vietovėje spręsti?
14. Kokių turite pasiūlymų mažo darbo užmokesčio problemai Jūsų gyvenamojoje vietovėje spręsti?
15. Kokios, Jūsų nuomone, priemonės pagerintų kaimo jaunimo iki 40 metų situaciją? Prašome įvertinti kiekvieną veiklą.
Visiškai nesutinku 1Nesutinku 2Sunku pasakyti 3Sutinku 4Visiškai sutinku 5
1. Turi būti finansuojamos jaunimo verslo iniciatyvos
2. Laisvalaikio (kultūros, sporto, šokių ir pan.) praleidimo erdvių kūrimas
3. Jaunimo verslumo skatinimas
4. Galimybių jauniems žmonėms dirbti sudarymas (vaikų priežiūros organizavimas, pavėžėjimas ir pan.)
5. Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas
6. Jaunimo informavimas ir konsultavimas apie galimybes mokytis, kurti verslą ir pan.
7. Jaunimo įtraukimas į savanorišką veiklą, galimybė įgyti patirties stažuotėse užsienyje
8. KIta
16. Ar dalyvaujate kaimo bendruomenių ar kitokių nevyriausybinių organizacijų veikloje?
17. Ką žinote apie Švenčionių rajono vietos veiklos grupę?
18. Jūs esate:
19. Jūsų amžius:
20. Jūs gyvenate:
21. Seniūnija, kurioje Jūs gyvenate:
22. Jūsų išsimokslinimas:
23. Jūs esate:
24. Jūsų veiklos sritis:
25. Jūsų šeima gyvena:
26. Įvertinkite savo gyvenimo sąlygas:
27. Kuriai socialinei grupei save priskirtumėte?
28. Pagrindinis Jūsų pajamų šaltinis:
29. Ką dar norėtumėte įvardinti, kas svarbu/buvo nepaminėta apie Švenčionių rajono kaimo vietoves?