Suaugusiųjų švietimas Šiaulių rajone

Mieli apklausos dalyviai, tyrimu siekiama atskleisti Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų mokymosi poreikius ir galimybes. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviai – ne jaunesni negu 18 metų asmenys, kurie mokosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.  Apklausa yra anonimiška. Jūsų atsakymai padės gauti patikimus tyrimo duomenis, kurie pasitarnaus tobulinant Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų mokymosi organizavimą.  

Tikimės Jūsų pagalbos ir geranoriškumo!

Pagarbiai,

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

 

 

 

 

1. Kiek svarbūs neformaliajame suaugusiųjų švietime nurodyti teiginiai:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus „X“)
2. Ar per paskutinius 12 mėnesių dalyvavote edukaciniuose renginiuose, seminaruose ir kt.?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
3. Kokiuose mokymuose per paskutinius 12 mėnesių dalyvavote?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus „X“)
4. Sritys, kuriose norėtumėte mokytisPrivalomas
(pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus „X“)
5. Kokių mokymų Šiaulių rajone pasigendate?
(įrašykite)
6. Kas Jus paskatino/skatina mokytis?Privalomas
(pažymėkite „X“ Jums tinkantį atsakymą)
7. Kas trukdo aktyviau įsijungti į mokymus?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus „X“ )
8. Dalyvauju mokymuose, nes:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkamus atsakymo variantus „X“)
9. Jums patraukliausi mokymosi būdai:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus „X“)
10. Ar sutiktumėte savanoriškais pagrindais vesti mokymus suaugusiems?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“ )
11. Jei atsakėte teigiamai, prašome įrašyti, kokia tema galėtumėte vesti mokymus, pasidalinti savo patirtimi ir pan.
(jei sutinkate, įrašykite savo kontaktus arba susisiekite su Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, tel. (8-41) 580813)
12. Jums priimtiniausia mokymosi trukmė:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
13. Kuris metų laikas Jums yra patogiausias mokytis?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
14. Kuris dienos metas mokytis Jums patogiausias?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
15. Kaip gaunate/gavote informaciją apie mokymus?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus „X“)
16. Ar Jūs galėtumėte prisidėti prie Jūsų mokymosi finansavimo?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
17. Jei atsakėte taip, jei galite, nurodykite kokią sumą per metus galėtumėte skirti mokymams?
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
18. Lytis:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
19. Jūsų amžius:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
20. Šeimyninė padėtis:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
21. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“ )
22. Šiuo metu Jūs:Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą „X“)
23. Sritis, kurioje dirbate:Privalomas
(įrašykite)
24. Jūsų pastabos, pasiūlymai, pageidavimai:
(įrašykite)