IevaRuzgyte
106
Vieša
Pranešti

Suaugusių žmonių požiūris į nuteistųjų integraciją į visuomenę

Sveiki,

Esu Vytauto Didžiojo Universiteto Taikomosios Sociologijos magistro studijų programos pirmo kurso studentė Ieva Ruzgytė.

Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu ištirti suaugusių žmonių požiūrį į nuteistųjų integraciją į visuomenę.

Anoniminėje apklausoje kviečiu dalyvauti vyresniu, nei 18 metų žmones.

Ačiū!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžiusPrivalomas
(įrašyti skaičiais)
Jūsų lytis?Privalomas
Koks yra Jūsų aukščiausias išsilavinimas?Privalomas
Koks yra Jūsų gyvenamosios vietos tipas?Privalomas
Ar Jums kada nors teko susidurti su nuteistuoju ar asmeniu anksčiau atlikusiu laisvės atėmimo bausmę?Privalomas
Kaip manote, ar Lietuvoje nuteistiesiems po laisvės atėmimo bausmės atlikimo yra sudaromos palankios sąlygos integruotis į visuomenę?Privalomas
Kaip manote, kokios priemonės galimai padėtų nuteistiesiems lengviau integruotis į visuomenę?Privalomas
(galite pasirinkti iki trijų priemonių)
Kokia Jūsų nuomonė šiais klausimais:Privalomas
SutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinku
Ar visuomenės nuomonė apie nuteistųjų integraciją į visuomenę gali pasikeisti laikui bėgant?
Ar nuteistieji turėtų turėti teisę balsuoti rinkimuose?
Ar nuteistiesiems turėtų būti suteikta galimybė gauti socialinę paramą?
Ar nuteistiesiems turėtų būti teikiama parama siekiant plėsti jų įgūdžius ir galimybes gauti aukštąjį išsilavinimą?
Ar nuteistiesiems turėtų būti suteikta galimybė mokytis nemokamai?
Ar teisti politikai turėtų turėti teisę dalyvauti politikoje?
Kokia Jūsų nuomonė šiais klausimais:Privalomas
SutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinku
Ar nuteistiesiems turėtų būti suteikta galimybė užsiimti savanorišku darbu arba kitomis veiklomis, padedančiomis jiems integruotis į visuomenę?
Ar bendruomeninės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos turėtų dalyvauti padedant nuteistiesiems integruotis į visuomenę?
Ar valstybė turėtų finansiškai remti nevyriausybines organizacijas, kurių tikslas padėti nuteistiesiems integruotis į visuomenę?
Ar valstybė, per mokesčių lengvatas, turėtų skatinti darbdavius įdarbinti buvusius nuteistuosius?
Kaip manote, ar nuteistiesiems turėtų būti taikomas lygtinis paleidimas (paleidimas iš įkalinimo įstaigos anksčiau, nei numatyta baudžiamajame nuosprendyje)?Privalomas
Kaip manote, kokioms nuteistųjų grupėms turėtų būti taikomas lygtinis paleidimas?Privalomas
(galite pasirinkti iki trijų atsakymų)
Kaip manote, ar laisvės atėmimo bausmės vykdymo metu nuteistiesiems turėtų būti suteiktos išvykos į namus?Privalomas
(pvz. savaitgaliais ar atostogų metu)
Kaip manote, kokiu atveju nuteistiesiems turėtų būti suteiktos išvykos į namus? Privalomas
(galite pasirinkti iki trijų atsakymų)
Kaip manote, ar išvykos į namus padeda nuteistiesiems lengviau integruotis į visuomenę po laisvės atėmimo bausmės vykdymo?Privalomas
Kaip manote, kokia yra visuomenės nuomonė apie nuteistųjų išvykas į namus?Privalomas
Kaip manote, ar išvykos į namus turėtų būti dažniau naudojamos laisvės atėmimo bausmių vykdymo metu?Privalomas