UserEgleJakubaviciute
Vieša
Pranešti

Suagusiųjų pasitenkinimas gyvenimu ir pasitenknimo darbu motyvacijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vytauto Dižiojo Universiteto „Psichologijos‘‘ bakalauro studijų programos studentė Eglė Jakubavičiūtė. Rašau baigiamąjį darbą apie Suagusiųjų pasitenkinimo gyvenimu ir pasitenknimo darbu motyvacijos veiksnius. Prašau užpildyti anketą asmenis dirbančius privačiose įmonėse, išskyrus vadovus. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės.

Iš anksto Labai Dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Jūsų išsilavinimas?
Šeimos statusas?
Kiek šeimoje vaikų?
Darbo stažas?
Žemiau yra penki teiginiai, su kuriais galite sutikti arba nesutikti. Naudojant 7 balų vertinimo skalę žemiau, nurodykite savo tam tikrą sutikimą (ar nesutikimą) ties kiekvienu teiginiu. Prašome būti atviri ir sąžiningi atsakant.
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Daugeliu aspektų mano gyvenimas yra artimas idealaus gyvenimo vizijai.
Mano gyvenimo sąlygos yra labai geros.
Aš esu patenkintas/a savo gyvenimu
Iki šiol gyvenime pasiekdavau tai, ko norėjau.
Jei galėčiau gyventi savo gyvenimą dar karta, aš nenorėčiau beveik nieko pakeisti
Prašome pasirinkti labiausiai jūsų nuomonę atitinkantį atsakymo variantą į kiekvieną teiginį.
Visiškai nesutinkuVidutiniškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVidutiniškai sutinkuVisiškai sutinku
Jaučiu, jog už savo darbą gaunu deramą atlyginimą.
Mano darbe yra per mažai paaukštinimo galimybių.
Mano tiesioginis (-ė) vadovas (-ė) pakankamai kompetentingai atlieka savo darbą.
Nesu patenkintas (-a) privilegijomis (tuo, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), kurias gaunu už savo darbą.
Kai gerai atlieku darbą, gaunu tinkamą įvertinimą (pripažinimą).
Daugybė taisyklių ir procedūrų apsunkina gerą darbo atlikimą.
Man patinka žmonės, su kuriais aš dirbu.
Kartais jaučiu, jog mano darbas beprasmis.
Komunikavimas (su darbu susijusios informacijos perteikimas) šioje organizacijoje yra veiksmingas (efektyvus).
Atlyginimai keliami pernelyg retai ir per mažai.
Tie, kurie gerai atlieka savo darbą, turi nemažą galimybę būti paaukštinti.
Mano tiesioginis (-ė) vadovas (-ė) nėra teisingas (-a) mano atžvilgiu.
Privilegijos (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), kurias gauname, yra tokios pat geros, kaip ir kitose organizacijose.
Nejaučiu, jog darbas, kurį darau, yra vertinamas.
Mano pastangoms gerai atlikti darbą, yra retai stabdomos biurokratizmo.
Manau, man tenka dirbti sunkiau, dėl bendradarbių kompetencijos stokos.
Man patinka tai, ką darau savo darbe.
Šios organizacijos tikslai man nėra aiškūs.
Jaučiuosi neįvertintas (-a) savo organizacijos (darbdavių), kai pagalvoju apie tai, kiek man yra mokama.
Žmonės čia yra paaukštinami taip pat greitai, kaip ir kitose organizacijose.
Mano tiesioginis (-ė) vadovas (-ė) per mažai domisi pavaldinių jausmais.
Privilegijos, kurias gauname (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), yra teisingos.
Čia dirbantieji gauna mažai apdovanojimų (paskatinimų).
Darbe aš turiu atlikti per daug darbų.
Man patinka mano bendradarbiai.
Dažnai jaučiu, jog nežinau kas vyksta organizacijos viduje.
Didžiuojuosi savo atliekamu darbu.
Esu patenkintas (-a) savo atlyginimo padidėjimo galimybėmis.
Kai kurių privilegijų (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), mes negauname, nors turėtume gauti.
Man patinka mano tiesioginis (-ė) vadovas (-ė).
Mano darbe pernelyg daug darbo su dokumentais (popierizmo).
Jaučiu, jog už mano pastangas nėra deramai atlyginama.
Esu patenkintas (-a) savo paaukštinimo galimybėmis.
Mano darbe per daug konfliktų ir ginčų.
Mano darbas man yra malonus.
Darbo užduotys nėra pakankamai išaiškinamos.