Studijų kokybės apklausa

Sveiki, studentai! 
Bėga dienelės besimokant, o mums yra labai svarbu užtikrinti, kad viskas būtų puiku. Todėl nieko nelaukdami pasidalinkite savo nuomone apie studijų kokybę ir jus supančią studijų aplinką.

(Let’s make MRU great again)

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kuriame kurse mokotės?Privalomas
Kuriame fakultete/institute/akademijoj mokotės?Privalomas
Ar pradedant studijuoti Jūsų studijų programos dėstytojai Jus supažindino su dalyko programa?Privalomas
Ar pradedant studijuoti Jūsų studijų programos dėstytojai Jus supažindino su atsiskaitymo (įskaitos ar egzamino) reikalavimais, t.y. ką reikės žinoti ir gebėti atlikti atsiskaitant už semestrą?Privalomas
Bendrieji klausimai:Privalomas
VisadaDažnaiNeturiu atsakymoKartaisNiekada
Dėstytojų dėstymo metodika motyvuoja mokytis.
Dėstytojai teikia efektyvią pagalbą ruošiantis egzaminams.
Kaip dažnai dėstytojai vėluoja į paskaitas/seminarus?
Ar dėstytojai būna pasiruošę paskaitoms?
Ar paskaitų medžiaga dėstoma aiškiai ir suprantamai?
Ar dėstytojai domisi kaip studentai supranta jų dėstomą dalyką?
Kaip dažnai Jūsų grupė su dėstytoju konfliktuoja?
Ar atsiskaitymų/egzaminų metu buvo laikomasi numatytų vertinimo kriterijų?
Ar dėstytojai taikė kaupiamąjį balą (rengė tarpinius atsiskaitymus, kurių įvertinimas turėjo reikšmės galutiniam rezultatui)?
Ar atsiskaitymų (tarpinių atsiskaitymų, įskaitų, egzaminų) metu dėstytojai leidžia elgtis nesąžiningai (pvz., nusirašinėti, konsultuotis ir pan.)?
Ar paskaitų metu dėstytojai leidžia laisvai išsakyti savo nuomonę?
Ar jums teko kartu su dėstytojais bendrauti po paskaitų?
Ar dėstytojai išsamiai atsako į Jūsų klausimus?
Ar dėstytojai skatina siekti gerų rezultatų?
Ar teko naudotis moodle sistema?
Kaip vertinate bendravimą su savo metodininke?Privalomas
Universitete galiu gauti informacijos ir konsultuotis karjeros planavimo klausimais?Privalomas
Kaip apibendrintai įvertintumėte savo pasitenkinimą studijomis?Privalomas
Ar teko bendrauti su fakulteto/instituto vadovu (dekanas, prodekanas, direktorius)? Jei taip, ar padėjo išspręsti Jums problemas, atsakė į visus klausimus?Privalomas
Jei šiuo metu turite rašyti Baigiamąjį bakalauro darbą, tačiau nusprendėte studijas stabdyti. Kokias priežastis galėtumėte įvardinti dėl šio pasirinkimo? Ar tai kokybės klausimas - darbo vadovas neteikia jokios pagalbos, neatsako į Jūsų klausimus ir pan. (pasirenkamas klausimas)
Kaip vertinate Jus supančią studijų/socialinę aplinką?Privalomas
TeigiamaiNeigiamaiNesinaudoju
Biblioteka
Studentų erdvės
Bendrabutis
Valgykla
Aplinka auditorijose
Jūsų komentaras apie jus supančią studijų/socialinę aplinką?