Userdaniilme
Results130
Vieša
Pranešti

Studentų mirties nerimo ir gyvenimo prasmingumo suvokimo sąsajos

Sveiki, esu Vytauto Didžiojo universiteto, psichologijos studijų IV kurso studentė – Ilma Danielienė. Savo bakalauriniame darbe atlieku tyrimą apie studentų mirties nerimo ir gyvenimo prasmingumo suvokimo sąsajas. Prašau nuodugniai susipažinti su toliau pateikiama informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.

Tyrime kviečiami dalyvauti studentai. Tyrimas vyks nuotoliniu būdu. Dalyvavimas tyrime truks apie 10 min. 

Informacija, kurią suteiksite, yra anonimiška ir bus naudojama baigiamajame bakalauro darbe, moksliniuose pranešimuose ar publikacijose. Klausimyno rezultatai bus apdorojami ir pateikiami tik apibendrinti (ne asmeniški). Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas, todėl net sutikus dalyvauti ir pradėjus apklausą Jūs galėsite bet kuriuo metu nutraukti dalyvavimą tyrime ir nebeatsakinėti, o Jūsu atsakymai nebus išsaugoti.

Iškilus klausimams prašome kreiptis el.paštu [email protected]

Šio klausimyno rezultatai viešai nepublikuojami. 

Dėkoju už Jūsų dalyvavimą. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Su informacija susipažinau ir:Privalomas
Jūsų biologinė lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Kurioje studijų pakopoje studijuojate?Privalomas
Kuriame kurse studijuojate?Privalomas
Jūsų studijų kryptis:Privalomas
Jūsų vedybinis statusas:Privalomas
Ar turite vaikų?Privalomas
Ar šiuo menu dirbate?Privalomas
Kaip vertinate savo sveikatą?Privalomas
Nurodymai: Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pasistenkite kuo greičiau atsakyti. Neskirkite per daug laiko savo atsakymams apmąstyti. Svarbus pirmasis įspūdis apie tai, ką galvojate būtent dabar. Pažymėkite skaičių, kuris geriausiai atitinka Jūsų jausmus. Kaip stipriai Jus trikdo ar jaudina žemiau išvardyti mirties aspektai? Jūsų paties/-čios mirtis:Privalomas
5 - Labai jaudina/trikdo43 - Iš dalies jaudina/trikdo21 - Visai nejaudina/netrikdo
1. Visiška vienuma mirties akimirką
2. Gyvenimo trumpumas
3. Po mirties netenki tiek daug
4. Miršti jaunas/-a
5. Koks jausmas būti mirusiam/-iai
6. Niekada daugiau nebegalvosi ir nebepatirsi
7. Galimybė pomirtiniame gyvenime susilaukti bausmės arba kančios
8. Tavo kūno suirimas po mirties
Jūsų paties/-čios mirties procesas:Privalomas
5 - Labai jaudina/trikdo43 - Iš dalies jaudina/trikdo21 - Visai nejaudina/netrikdo
1. Fizinė degeneracija susijusi su lėta mirtimi
2. Skausmas mirštant
3. Protinė degeneracija senatvėje
4. Mirštant Jūsų gebėjimai bus riboti
5. Nežinia dėl to, kaip drąsiai sutiksite savo mirtį
6. Jūsų kontrolės stoka mirties procese
7. Galimybė mirti ligoninėje atskirai nuo draugų ir šeimos
8. Kitų sielvartas Jums mirštant
Kitų mirtis:Privalomas
5 - Labai jaudina/trikdo43 - Iš dalies jaudina/trikdo21 - Visai nejaudina/netrikdo
1. Jūsų artimųjų netektis
2. Turėsite matyti jų lavoną
3. Daugiau niekada negalėsite su jais bendrauti
4. Apgailestavimas, kad nebuvote malonesnis/-ė, jiems esant gyviems
5. Senti vienam/-ai be jų
6. Kaltės jausmas, kad jums palengvėjo, kai jie mirė
7. Jaustis vienišam/-ai be jų
8. Pavydas, kad jie yra mirę
Kitų mirties procesas:Privalomas
5 - Labai jaudina/trikdo43 - Iš dalies jaudina/trikdo21 - Visai nejaudina/netrikdo
1. Turėjimas būti su tuo, kuris miršta
2. Jų noras pasikalbėti apie mirtį su Jumis
3. Matyti, kaip jie kenčia iš skausmo
4. Turite būti tas/-ta, kuris/-i pasako, kad jie miršta
5. Matyti jų kūno degeneraciją
6. Nežinojimas ką daryti su praradimo sielvartu būnant su jais
7. Matyti jų protinių gebėjimų blogėjimą
8. Priminimas apie tai, kad vieną dieną jūs patirsite tą patį
Pagalvokite apie tai, kas daro Jūsų gyvenimą svarbiu Jums. Prašau atsakykite į kiekvieną iš teiginių kiek galite nuoširdžiau ir tiksliau. Taip pat atminkite, kad šie klausimai yra labai subjektyvūs ir nėra jokio teisingo ar klaidingo atsakymo į juos. Atsakykite remdamiesi žemiau pateikta skale.Privalomas
1 - Absoliučiai neteisinga2 - Didžiąja dalimi neteisinga3 - Daugmaž neteisinga4 - Negaliu pasakyti teisinga ar neteisinga5 - Daugmaž teisinga6 - Didžiąja dalimi teisinga7 - Absoliučiai teisinga
1. Aš suprantu savo gyvenimo prasmę
2. Aš ieškau kažko, kas suteikia mano gyvenimui prasmingumo jausmą
3. Aš visuomet ieškau savo gyvenimo tikslo
4. Gyvenime turiu aiškų tikslo jausmą
5. Aš gerai jaučiu, kas daro mano gyvenimą prasmingu
6. Aš atradau mane patenkinantį gyvenimo tikslą
7. Aš nuolat ieškau kažko, kas suteikia mano gyvenimui reikšmingumo jausmą
8. Ieškau tikslo ar misijos savo gyvenimui
9. Mano gyvenimas neturi jokio aiškaus tikslo
10. Aš ieškau savo gyvenimo prasmės