UserStudentuinformuotumass
Results30
Vieša
Pranešti

STUDENTŲ INFORMUOTUMAS APIE ORGANŲ DONORYSTĘ

Gerb. apklausos Dalyvi (-e),

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos bakalauro studijų programos III kurso studentas(-ė) Viktorija Galdikaitė atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti studentų informuotumą apie organų donorystę. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą.

Ši tyrimo priemonė patvirtinta KU SvMF Slaugos katedros Etikos komisijos posėdyje. Iškilus neaiškumams, prašom kreiptis į darbo autorių (-ę) Viktoriją Galdikaitę (tel. (867) 302 452) arba į Etikos komisijos pirmininką (tel. (846) 398 558).

Instrukcija. Prašom atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą (jį pažymėkite varnele (v) ar kryžiuku (x)) arba įrašyti savąjį atsakymą. Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius :
3. Mokslo kryptis kurioje studijuojate :
4. Kur gyvenote iki dabartinių studijų pradžios?
5. Kaip vertinate savo religingumą?
6. Terminas „organų donorystė“ :
7. Terminas „gyvoji organų donorystė“ :
8. Terminas „smegenų mirtis“ :
9. Organai, kurie gali būti transplantuojami po donoro mirties (galimi keli atsakymų variantai):
10. Organai, kurie gali būti transplantuojami gyvosios donorystės metu (galimi keli atsakymų variantai):
11. Kriterijai parenkant donorinį organą (galimi keli atsakymų variantai) :
12. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, pasirinkdami jums tinkamą variantą (pažymėkite x).
TaipNeNežinau
Paimant organus persodinimui, bus sudarkytas donoro kūnas.
Žmogus laikomas mirusiu, kada sustojęs širdies darbas.
Organų donorų amžius yra nuo 28-osios gyvenimo dienos iki 75-erių metų.
Organai po mirties nebus transplantuojami, jei šeimos nariai tam priešinasi, nors miręs asmuo buvo užpildęs donoro kortelę.
Religija prieštarauja organų donorystei.
Žmogus gali atsigauti po smegenų mirties.
Nacionalinis organų transplantacijos biuras yra atsakingas už donorų koordinavimą, kontroliavimą, ruošimą, organų paėmimą, laikymą, pervežimą, paskirstymą, recipientų parinkimą.
Mirus žmogui, nepareiškusiam sutikimo panaudoti jo audinius ar organus, tokią teisę turi artimieji.
Organai gali būti parduoti juodojoje rinkoje.
Donoro kortelė- asmens sutikimas, kad jo audiniai ir organai po mirties būtų paimti ir atiduoti transplantuoti.
13. Apie organų donorystę sužinojote iš :
14. Kaip manote, iš kokių šaltinių visuomenė turėtų gauti informacijos susijusios su organų donorystę? (galimi keli atsakymų variantai)
15. Kaip manote, kas paskatintų didesnį susidomėjimą organų donoryste? (galimi keli atsakymų variantai)
16. Kaip manote, ar turite pakankamai informacijos ir žinių organų donorystės tema?
17. Ar pritariate organų donorystės idėjai?
18. Ar žinote, kaip ir kur įsigyti Donoro kortelę?
19. Ar esate kalbėję su šeimos nariais organų donorystės tema?
20. Ar esate išreiškę savo nuomonę dėl organų donorystės?
21. Kaip esate išreiškę savo nuomonę dėl organų donorystės?
22. Kodėl nesate išreiškęs savo nuomonės dėl organų donorystės?
23. Ar norėtumėte gauti daugiau informacijos apie organų donorystę?