Usersimdziau
Vieša
Pranešti

Statybos imonių įvaizdis

Vykdau mokslinio darbo tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti, kiek svarbus yra statybos įmonėms įvaizdžio kūrimas, palaikymas ir valdymas.
1. Įmonė/organizacija:
2. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje?
3. Jūsų įmonės metinė apyvarta siekia:
4. Kiek metų vykdote savo veiklą?
5. Kiek procentaliai vertės prasme Jūsų įmonėje sudaro materialus turtas?
6. Kiek procentaliai vertės prasme Jūsų įmonėje sudaro nematerialus turtas?
7. Kiek vidutiniškai skiriate lėšų įmonės įvaizdžiui palaikyti (per metus)?
8. Įmonės įvaizdžiui palaikyti Jūs skiriate lėšų:
9. Jūsų manymu, ar skiriate pakankamai lėšų įmonės įvaizdžiui palaikyti?
10. Jūsų manymu, statybos, kaip ūkio šakos, įvaizdis Lietuvoje:
11. Ar esate girdėję apie Halo efektą?
12. Kaip manote, ar įmonės įvaizdį įtakoja įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius?
13. Kiek vidutiniškai lėšų skiriate darbuotojų kvalifikacijos kėlimui per metus?
14. Kas Jūsų manymu turi didžiausią svertą vertinant bendrą įmonės įvaizdį?
15. Kiek lėšų skiriate dalyvavimui vietinėse ir tarptautinėse parodose per metus?
16. Kiek lėšų skiriate naujo prekės ženklo kūrimui?
17. Ar Jūsų įmonė yra kokios nors asociacijos narys?
Jei į 17 klausimą atsakėte „taip“, tai kokios asociacijos narys?
18. Ar naudojate prekės ženklą įmonės įvaizdžio gerinimui?
Jeigu į 18 klausimą atsakėte „ne“ praleiskite 19 klausimą.
19. Kas yra Jūsų įmonės žinomas prekės ženklas?
20. Ar lėšos, skirtos įmonės įvaizdžiui palaikyti ir gerinti įtakoja įmonės pardavimus?
21. Ar sulėtėjus ekonomikos augimui Jūs mažiau skiriate lėšų įmonės įvaizdžiui palaikyti?
Jeigu į 21 klausimą atsakėte „ne“ praleiskite 22 klausimą
22. Jūs mažinate išlaidas ekonomikos lėtėjimo laikotarpiu įmonės įvaizdžiui palaikyti, nes:
23. Kiek lėšų skyrėte įmonės įvaizdžiui palaikyti paskutiniaisiais sunkmečio metais?