Useresuausra
Vieša
Pranešti

SPORTO RENGINIO SĖKMĘ LEMIANTYS VEIKSNIAI

Tyrimo objektas – sporto renginiai Lietuvoje, sporto renginio organizavimo specifika.

Tyrimo tikslas yra nustatyti sporto renginio sėkmę lemiančius veiksnius, juo įvertinti, pateikti rekomendacijas sėkmingo sporto renginio organizavimui.

1. Jūsų vardas, pavardė, pareigos.
2. Organizacijos pavadinimas, kurioje dirbate.
3. Kiek sporto renginių Jūsų organizacija suorganizuoja per metus ?
4. Kokio tipo sporto renginius organizuoja Jūsų organizacija ?
5. Kuo ypatingas sporto renginių organizavimas?
6. Kokie pagrindiniai sporto renginio organizavimo etapai?
7. Kokie Jūsų nuomone yra svarbiausi aspektai organizuojant sėkmingą sporto renginį?
8. Kokie veiksniai Jūsų nuomone lemia sėkmingą sporto renginį?
9. Su kokiomis problemomis susidūrėte organizuojant sporto renginius?
10. Ar naudojatės fondų lėšomis, rėmėjais, organizuojant sporto renginius ?
11. Kaip manote, kokios grėsmės gali daryti neigiamą įtaką sporto renginiui?
12. Kaip, Jūsų nuomone, būtų galima pasiekti geresnių sporto renginio organizavimo rezultatų?
13. Kokie faktoriai parodo, kad suorganizuotas sporto renginys yra sėkmingas ?
14. Ar visą veiklą susijusią su renginio organizavimu atliekate patys? Jei ne, įvardinkite kokių specialistų paslaugų reikėjo papildomai?
15. Ar numatoma organizacijos plėtra?
16. Kokie būtų siūlimai tobulinant sporto renginių organizavimą?