Userviktorijarudauskiene
Results131
Vieša
Pranešti

Specialiųjų pedagogų ir dalyko pedagogų profesinio streso raiška

Gerbiami respondentai!

Esu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos IV kurso specialiosios pedagogikos ir logopedijos studentė Viktorija Rudauskienė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį bakalauro darbą apie specialiųjų pedagogų ir dalyko pedagogų profesinio streso raišką.

Maloniai prašau dalyvauti anketinėje apklausoje, kurios tikslas – įvertinti specialiųjų pedagogų ir dalyko pedagogų streso darbe lygį.

Apklausoje dalyvauja Lietuvos specialieji pedagogai ir dalyko pedagogai.

Apklausa yra anoniminė. Nepateikite jokių duomenų, kurie leistų Jus identifikuoti kaip konkretų asmenį. Apklausos duomenys ir rezultatai bus apibendrinti, laikantis anonimiškumo ir konfidencialumo principų.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje, atsakykite į klausimus ir pažymėkite atsakymus, tiksliausiai atitinkančius Jūsų nuomonę.

Dėkoju už Jūsų laiką.

Jeigu kiltų klausimų dėl tyrimo rezultatų, kreipkitės el. paštu: [email protected]

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
DEMOGRAFINIAI DUOMENYS 1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
3. Mokyklos vieta:Privalomas
4. Pedagoginė kvalifikacija:Privalomas
5. Jūsų pedagoginio darbo stažas:Privalomas
6. Jūsų profesija:Privalomas
7. Kokiu darbo krūviu (etatu) dirbate ugdymo įstaigoje/įstaigose?Privalomas
8. Dirbu:Privalomas
I. JŪSŲ DARBAS MOKYKLOJE 1. Aš esu iš esmės patenkinta/as savo darbu.Privalomas
2. Mano turimi įgūdžiai, žinios ir patirtis atitinka darbo reikalavimus.Privalomas
3. Mokykloje sudarytos sąlygos leidžia maksimaliai išnaudoti savo žinias, įgūdžius ir patirtį.Privalomas
4. Laikas, skirtas pasiruošti pamokai/oms, yra adekvatus/tinkamas.Privalomas
5. Ištekliai, kuriais galiu naudotis, leidžia tinkamai atlikti savo darbą.Privalomas
6. Mano darbo krūvis yra adekvatusPrivalomas
7. Mokykloje man keliami tikslai yra pagrįsti ir įgyvendinami.Privalomas
II. JŪSŲ GEROVĖ MOKYKLOJE 1. Vienas iš mokyklos prioritetų yra personalo sveikata, gerovė ir saugi aplinka.Privalomas
2. Mane tenkina darbo aplinka (šildymas, apšvietimas, erdvė, įranga ir pan.)Privalomas
3. Mokykla turi puikias patalpas valgiui ir poilsiui pertraukų metu.Privalomas
4. Turiu tinkamas sąlygas pailsėti ir atsipalaiduoti mokykloje.Privalomas
5. Mokykloje yra prieinamos profesinio konsultavimo paslaugos.Privalomas
6. Mokykloje darbuotojai gali gauti informaciją apie psichologinę gerovę ir saugumą.Privalomas
7. Mokytojams laiku teikiama informacija apie mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.Privalomas
III. JŪSŲ VAIDMUO 1. Esu patenkinta/as savo vaidmeniu mokyklos sprendimų priėmimo procese.Privalomas
2. Mokyklos administracija ir kolegos vertina mano darbą.Privalomas
3. Mano darbo pareigybės yra aiškiai apibrėžtos.Privalomas
4. Sugebu įgyvendinti visus man keliamus reikalavimus.Privalomas
5. Produktyviai dalyvauju mokyklos komitetų veikloje.Privalomas
IV. JŪSŲ SANTYKIAI 1. Mokykloje pedagogai palaiko vieni kitus.Privalomas
2. Esu patenkinta/as darbuotojų tarpusavio santykiais.Privalomas
3. Darbe nepatiriu pažeminimo ar išnaudojimo.Privalomas
4. Palaikau gerus santykius su administracija.Privalomas
5. Mokykloje sudarytos geros sąlygos keistis informacija su kolegomis.Privalomas
6. Pozityviai bendrauju su mokiniais.Privalomas
7. Daugelis mokinių su manimi bendrauja pozityviai.Privalomas
8. Sugebu puikiai dirbti ir bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.Privalomas
V. JŪSŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS 1. Mokykloje yra visos galimybės darbuotojams kelti kvalifikaciją.Privalomas
2. Esu patenkinta/as mokyklos teikiamų mokymų kokybe.Privalomas
3. Mokykloje sudarytos vienodos galimybės visiems pedagogams profesiškai tobulėti.Privalomas
4. Mane tenkina naujo personalo apmokymo programa.Privalomas
5. Mokykla skiria pakankamą dėmesį mokymams, susijusiems su specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimu.Privalomas
VI. JŪSŲ ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR KLIMATAS 1. Mokykloje vyrauja adekvati psichologinė atmosfera.Privalomas
2. Esu patenkinta/as komunikacijos metodais mokykloje.Privalomas
3. Darbe aš esu vertinama/as kaip asmenybė.Privalomas
4. Darbe aš esu vertinama/as kaip geras specialistas.Privalomas
5. Mane tenkina vadybos struktūra darbovietėje.Privalomas
6. Iškilusias profesines problemas galime išspręsti supervizijos metu.Privalomas
VII. NAMŲ IR DARBO SĄSAJOS 1. Darbo atmosfera nedaro įtakos mano asmeniniam ir socialiniam gyvenimui.Privalomas
2. Mano darbui nedaro įtakos įvykiai mano namuose ir socialinėje aplinkoje.Privalomas
3. Darbas nepaveikia mano fizinės sveikatos.Privalomas
4. Darbas nepaveikia mano psichinės sveikatos.Privalomas
5. Per pastaruosius metus aš turėjau pasiimti laisvadienių dėl darbe patirto streso.Privalomas
6. Kartais darbe kilusias problemas bandau įveikti alkoholio ir/ar vaistų pagalba.Privalomas
7. Dažnai kankina nemiga, ryte atsikeliu nepasiilsėjusi/ęs.Privalomas
8. Darbe ir namuose jaučiu nervinę įtampą.Privalomas
9. Kankina nuotaikų svyravimai, dažnai neadekvačiai reaguoju į susidariusias situacijas, tarpusavio santykius darbe ir namuose.Privalomas
10. Pastaruoju metu sunku susikaupti, išlaikyti dėmesį ilgesniam laikui.Privalomas
11. Dažnai nervinuosi dėl nereikšmingų dalykų.Privalomas