SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA ĮVAIRIAPUSIO RAIDOS SUTRIKIMO ATVEJU

Gerbiamasis (-oji),

Maloniai prašytume Jūsų atsakyti į šios anketos klausimus. Ja siekiama ištirti kokią specialiąją pedagoginę pagalbą, tėvų požiūriu, gauna autistiški vaikai. Anketa yra anoniminė, surinkti duomenys bus apdoroti statistiškai. Prašome pažymėti Jums tinkančius atsakymų variantus arba įrašyti savo nuomonę, komentarus ar pastebėjimus tam skirtose vietose. Jūsų nuomonė man labai svarbi, todėl prašyčiau nepraleisti nei vieno klausimo.

Iš anksto dėkoju už pagalbą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis
Gyvenamoji vieta
Įvardinkite, koks raidos sutrikimas pripažintas Jūsų vaikui?
Ar Jūsų vaikui buvo nustatyta ir kita diagnozė?
Vaiko raidos sutrikimo laipsnis:
Ar vaikas lanko ugdymo įstaigą:
Vaiko amžius pagal klases:
Ar kilo problemų leidžiant vaiką į ugdymo įstaigą:
Vaiko ugdymo forma:
Ar vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių:
Ar Jūsų vaiko ugdymo planas turėtų skirtis nuo sveikų moksleivių ugdymo plano?
Ar dalyvaujate sudarant savo vaikui individualizuotą ar pritaikytą mokymosi programą?
Kokių specialistų pagalba teikiama vaikui mokykloje:
Kiek savaitinių specialiųjų pratybų/užsiėmimų teikiama vaikui:
Jūsų nuomone, kokia Jūsų vaikui palankiausia ugdymo(si) forma būtų:
Ar esate patenkinti, pasitikite mokyklos specialistų darbu?
Jūsų bendravimas/bendradarbiavimas su mokykla, su specialistais:
Ar teko keisti mokyklą?
Ar kada nors Jums buvo pasiūlyta keisti ugdymo įstaigą:
Ar mokytojų taikomos mokymo priemonės pritaikytos vaiko galimybėms ir poreikiam?
Sunkumai, kylantys vaikui mokykloje dėl sutrikimo yra šie:
Jūsų nuomone, ar pedagogai, dirbantys su Jūsų vaiku yra kompetentingi autizmo srityje:
Kokių specialistų pagalbą dar gauna Jūsų vaikas mokykloje:
Kokių mokykloje dirbančių specialistų pagalbos Jūsų vaikui reikėtų daugiau:
Ar teikiamos Jūsų vaikui papildomos ugdomosios veiklos už mokyklos ribų: