Usermeta
Vieša
Pranešti

Šokio terapijos taikymas

Ši apklausa skirta diplominiui darbui apie šokio terapijos taikymą vaikų ugdymo įstaigose.
1. Kokios meninio ugdymo kryptys taikomos Jūsų vadovaujamame darželyje? Pažymėkite visus tinkamus
kita (įrašykite)
2. Meninis ugdymas darželyje yra:
kita (įrašykite)
3. Ar darželyje yra meninio ugdymo pedagogo etatas?
4. Ar darželyje taikote šokio terapiją kaip vieną iš ugdymo priemonių?
kita (įrašykite)
5. Kaip manote, kuo skirasi šokis ir šokio terapija?
kita (įrašykite)
6. Ar esate susipažinę su šokio terapijos principais ir jos taikymu ikimokyklinio amžiaus vaikams?
kita (įrašykite)
7. Kaip manote, kokius pagrindinius uždavinius kelia šokio terapijos taikymas? Pažymėkite visus tink
kita (įrašykite)
8. Kaip manote, kodėl reiktų taikyti šokio terapiją darželiuose? Pažymėkite visus tinkamus atsakymo
kita (įrašykite)
9. Kaip manote, ar reikalingas šokio terapijos taikymas Jūsų vadovaujamame darželyje?
kita (įrašykite)
10. Kaip manote, kas turėtų vesti šokio terapijos užsiėmimus darželiuose?
kita (įrašykite)
11. Kodėl netaikote šokio terapijos užsiėmimų darželyje? Jei galite, savo nuomonę pagrįskite.
kita (įrašykite)
12. Jūsų vadovaujamas darželis:
13. Darželio pobūdis:
kita (įrašykite)
14. Darželis:
15. Vaikų skaičius Jūsų vadovaujamame darželyje?