UserDiawaa
Results37
Vieša
Pranešti

Socialinių paslaugų veiksmingumas užtikrinant bedarbių poreikius

Gerb. Respondente,

Esu Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti socialinių paslaugų naudą užtikrinant bedarbių poreikius.

Prašau atsakyti į visus anketos klausimus. Apklausa yra anoniminė, gauti rezultatai bus naudojami tik tyrimo duomenų apibendrinimui.

Iš anksto dėkoju ir linkiu gražios dienos.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytisPrivalomas
2. Šeimyninė padėtisPrivalomas
3. Jūsų išsilavinimasPrivalomas
4. Gyvenamoji vietaPrivalomas
5. Kiek laiko neturite/neturėjote darbo?Privalomas
6. Ar bedarbystė pakeitė Jūsų gyvenimo būdą?Privalomas
7. Ko Jums labiausiai trūko bedarbystės situacijoje?Privalomas
8. Pagal pateiktus požymius įvertinkite jų svarbą esant bedarbystės situacijojePrivalomas
5 - visiškai sutinku, 4 - sutinku, 3 - iš dalies sutinku, 2 - nesutinku, 1 - visiškai nesutinku
54321
Dėl prarastų pajamų trūko būtiniausių materialinių dalykų
Jaučiausi neužtikrintas dėl ateities, baimę, stresą
Pablogėjo santykiai su šeima/artimaisiais/draugais
Jaučiau nepasitikėjimą savimi
Tapau uždaresnis
Jaučiausi nereikalingas
Susidūriau su neigiamu visuomenės požiūriu
Praradau darbinius įgūdžius
9. Ką darėte, kad įveiktumėte bedarbystę?Privalomas
10. Jei bedarbystės metu kreipėtės į socialinį darbuotoją, kokios pagalbos sulaukėte?Privalomas
11. Kuriomis Darbo biržos paslaugomis naudojotės, būdamas (-a) bedarbystės situacijoje?Privalomas
12. Kaip minėtos Darbo biržos paslaugos Jums padėjo?
13. Kuriose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavote?Privalomas
14. Kaip minėtos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės Jums padėjo?
15. Kokiomis pavyvios darbo rinkos politikos priemonėmis naudojotės?Privalomas
16. Kaip minėtos pasyvios darbo rinkos politikos priemonės Jums padėjo?
17. Kaip manote, kokios paslaugos bedarbystės situacijoje esantiems asmenims turėtų būti teikiamos papildomai ?