SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

Gerbiamas respondente, socialinės paslaugos – tai pagalba neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, likusiems be tėvų globos vaikams ir kitoms jautrioms socialinėms grupėms. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie jiems teikiamas socialines paslaugas ir naujų socialinių paslaugų poreikį Marijampolės savivaldybėje. Jūsų atsakymai labai svarbūs, jie padės įvertinti socialinių paslaugų teikimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir ieškoti būdų, kaip pagerinti ir plėtoti socialinių paslaugų teikimą.

Anketa anoniminė.

Atsakydami į klausimus, atitinkamą variantą pažymėkite arba nurodytoje vietoje įrašykite savo nuomonę.

Iš anksto dėkojame.

Tyrimą atlieka Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius. Apklausa vyksta 2019 m. sausio 21 – balandžio 21 dienomis.
 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų gyvenamoji vietovėPrivalomas
2. Jūsų amžiusPrivalomas
3. Jūsų nuomone, kokiai socialinei grupei labiausiai trūksta socialinių paslaugų? (žymėkite visus Jūsų nuomonę atspindinčius atsakymų variantus)
4. Kas Jūsų nuomone, sąlygoja socialinių paslaugų poreikį Marijampolės savivaldybėje? (žymėkite visus Jūsų nuomonę atspindinčius atsakymų variantus)
5. Ar Jums arba Jūsų artimiesiems buvo teikiamos socialinės paslaugos Marijampolės savivaldybėje?Privalomas
Jei pažymėjote „Ne“, pereikite prie 10 klausimo.
6. Kokios socialinės paslaugos Jums ar Jūsų artimiesiems buvo suteiktos? Įvertinkite.
PukiaiGeraiPatenkinamaiBlogai
Maitinimo organizavimas
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Transporto organizavimas
Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas)
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Pagalba į namus (pagalba buityje)
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Dienos socialinė globa (nuolatinė priežiūra namuose)
Trumpalaikė socialinė globa (laikina priežiūra globos namuose)
Ilgalaikė socialinė globa (nuolatinė priežiūra globos namuose)
Laikinas apnakvindinimas
Psichosocialinė pagalba krizės atveju
Pagalba globėjams ir įvaikintojams
Konsultavimas
Informavimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
7. Kaip vertinate suteiktų socialinių paslaugų kokybę?
8. Kokias socialinių paslaugų teikimo problemas pastebėjote?
9. Ar pasitikite socialiniu darbuotoju? Jeigu – ne, nurodykite priežastį, kodėl nepasitikite.
* Įrašykite, kodėl nepasitikite socialiniu darbuotoju
10. Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų įstaigų reikėtų / trūksta Marijampolės savivaldybėje? (galimi keli atsakymai)
11. Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamojoje vietovėje? (galimi keli atsakymai)
12. Ar norėtumėte/sutiktumėte tapti socialiniu globėju/budinčiu globotoju?
13. Nurodykite pagrindinius informacijos šaltinius, iš kurių sužinote apie teikiamas socialines paslaugas Marijampolės savivaldybėje (galimi keli atsakymai)
14. Kokiu būdu norėtumėte gauti naują informaciją apie socialines paslaugas? (galimi keli atsakymai)
15. Jūsų nuomonė ir pastabos bei pasiūlymai dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų poreikio socialinėms paslaugoms bei jų kokybės gerinimo