UserZilvinasKarlas
Results2
Vieša
Pranešti

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

Gerbiamas respondente, socialinės paslaugos – tai pagalba neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, likusiems be tėvų globos vaikams ir kitoms jautrioms socialinėms grupėms. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų nuomonę apie jiems teikiamas socialines paslaugas ir naujų socialinių paslaugų poreikį Kazlų Rūdos savivaldybėje. Jūsų atsakymai labai svarbūs, jie padės įvertinti socialinių paslaugų teikimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir ieškoti būdų, kaip pagerinti ir plėtoti socialinių paslaugų teikimą.

 

                      Prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Duomenys bus apibendrinami ir naudojami rengiant Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą ir socialinių paslaugų projektus.                            .                         .                                           
                     Anketa anoniminė.                                  .                      
                     Atsakydami į klausimus, atitinkamą variantą pažymėkite arba nurodytoje vietoje įrašykite savo nuomonę.                                                                        .
                      Į klausimus nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, svarbi jūsų nuomonė.                        .
                      Iš anksto dėkojame.

                     Tyrimą atlieka Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyrius

 


                     Visais rūpimais socialinių paslaugų klausimais maloniai prašome kreiptis:       

           


Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Judita Simonavičienė

Tel. 8 343 686 23;

el. p.: judita.simonaviciene@kazluruda.lt

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų gyvenamoji vietovė
Jūsų amžius
Lytis
Jūsų nuomone, kokiai socialinei grupei labiausiai trūksta socialinių paslaugų? ( Pažymėti vieną ) arba įrašykite savo.
Ar Jums arba Jūsų artimiesiems buvo teikiamos socialinės paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybėje?
Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų įstaigų reikėtų/trūksta Kazlų Rūdos savivalybėje? (galite pažymėti kelis variantus arba įrašyti savo nuomonę)
Ar žinote, kas yra socialinis (budintis) globėjas?
Ar sutiktumėte/ norėtumete tapti socialiniu globėju?
Kokios socialinės paslaugos Jums ar Jūsų artimiesiems buvo suteiktos? Jei jos buvo suteiktos, įvertinkite jų suteikimo kokybę.
Buvo suteikta, vertinu geraiBuvo suteikta, vertinu patenkinamaiBuvo suteikta, vertinu blogaiNebuvo suteikta
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Transporto organizavimas
Pagalba į namus (pagalba buityje)
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Laikinas apnakvindinimas
Ilgalaikė socialinė globa (nuolatinė priežiūra globos namuose)
Socialinė globa asmens namuose
Psichosocialinė pagalba krizės atveju
Maitinimo organizavimas
Pagalba globėjams ir įvaikintojams
Konsultavimas
Informavimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Mokymai šeimoms (pozityvi tėvystė )
Vaikų socialinė priežiūra vaikų dienos centre
Psichologo, logopedo paslauga mokykloje
Nurodykite pagrindinius informacijos šaltinius, iš kurių sužinote apie teikiamas socialines paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybėje
Kokiu būdu norėtumėte gauti naują informaciją apie socialines paslaugas? (galite pažymėti kelis variantus)
Ar žinote kas yra mediatorius, jei žinote ar naudojaties/ norėtumete naudotis jo paslaugomis?
Ar žinote kas yra asmeninio asistento paslauga?
Ar manote, jog Kazlų Rūdoje, būtų naudinga, teikti tokią asmeninio asisetento paslaugą?
Ar sutiktumėte mokėti už socialines paslaugas ir kiek galėtumėte skirti procentais nuo savo pajamų