SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE

Gerbiamas respondente, socialinės paslaugos – tai pagalba neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, likusiems be tėvų globos vaikams ir kitoms jautrioms socialinėms grupėms. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti Druskininkų savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį Druskininkų savivaldybėje. Jūsų atsakymai labai svarbūs, jie padės įvertinti socialinių paslaugų teikimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir ieškoti būdų, kaip pagerinti ir plėtoti socialinių paslaugų teikimą.                                               .                                                 
        Prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Duomenys bus apibendrinami ir naudojami rengiant Druskininkų savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planą ir socialinių paslaugų projektus.                                                                         

Anketa anoniminė. Iš anksto dėkojame.      .                                                                                                                                                           

  Tyrimą atlieka Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
        Visais rūpimais socialinių paslaugų klausimais maloniai prašome kreiptis:                 
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Bronė Petrikienė, tel. 8 (313) 55 744, el. p. brone.petrikiene@druskininkai.lt
arba socialinė darbuotoja Edita Grigienė, tel. 8 (313) 52543, el. p. edita.grigiene@druskininkai.lt

 

1. Jūsų gyvenamoji vietovė (pažymėkite Jums tinkamą variantą )
2. Jūsų amžius
3. Jūsų nuomone, kokiai socialinei grupei labiausiai trūksta socialinių paslaugų? (žymėkite visus Jūsų nuomonę atspindinčius atsakymų variantus)
4. Kokios socialinės paslaugos Jums ar Jūsų artimiesiems buvo suteiktos? Įvertinkite.
GeraiPatenkinamaiBlogai
Informavimas, konsultavimas
Maitinimo organizavimas
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Transporto organizavimas
Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas)
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Pagalba į namus (pagalba buityje)
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Dienos socialinė globa
Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga asmenims namuose)
Trumpalaikė socialinė globa (nuolatinė priežiūra globos namuose)
Ilgalaikė socialinė globa (nuolatinė priežiūra globos namuose)
Laikinas apnakvindinimas
Psichosocialinė pagalba krizės atveju
Pagalba globėjams ir įvaikintojams
Kompleksinė pagalba šeimoms (psichosocialinė pagalba, pozityvios tėvystės mokymai ir įgūdžių ugdymas, psichologo konsultacijos, pagalba paauglių tėvams, pagalba susilaukusiems ir besilaukiantiems tėvams)
Atokvėpio paslaugos (dienos centre)
Tarpininkavimas ir atstovavimas
5. Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų įstaigų reikėtų / trūksta Druskininkų savivaldybėje? (galimi keli atsakymai)
6. Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamojoje vietovėje? (galimi keli atsakymai)
7. Kokiu būdu norėtumėte gauti naują informaciją apie socialines paslaugas? (galimi keli atsakymai)
8. Ar sutiktumėte mokėti už socialines paslaugas?
9. Jūsų nuomonė ir pastabos bei pasiūlymai dėl Druskininkų savivaldybės gyventojų poreikio socialinėms paslaugoms ir jų kokybės gerinimo.