sauleszuikutis
48
Vieša
Pranešti

Socialinių paslaugų, teikiamų šeimoms, auginančioms cerebrinį paralyžių turinčius vaikus, kokybė

 

 

Gerbiamas (-a) respondente,

esu Vilniaus Universiteto, socialinio darbo ketvirtakursė studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą.Ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti šeimų, auginančių cerebrinį paralyžių (toliau - CP) turinčių vaikų  poreikius ir įvertinti joms teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Dėkoju už jūsų dalyvavimą.

Pagarbiai,
Iveta Čirbaitė

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų šeimyninė padėtis:
Jūsų finansinės šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį:
Kiek vaikų yra jūsų šeimoje?
Koks jūsų vaiko, turinčio CP, amžius?
Pažymėkite X, kuriomis socialininėmis paslaugomis naudojatės (prašau pažymėti, ar paslauga teikiama tik jūsų vaikui, turinčiam CP, ar ir visa šeima).
Pagalba vaikui Pagalba šeimaiPagalba ir vaikui ir šeimai
Informavimas ir konsultavimas (pvz: suteikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą šeimai; kartu su socialiniu darbuotoju ieškoma priimtimiausio būdo problemoms spręsti)
Tarpininkavimas ir atstovavimas (pvz: pagalba tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.)
Pagalba maitinantis (pvz: jei jūsų vaikui reikia pagalbos - darželyje, mokykloje, dienos centre ar kt.)
Laisvalaikio organizavimas (pvz: vasaros stovyklos, po pamokinė veikla)
Pagalba į namus (pvz: asistentė, slaugė palydi vaiką į darželį ar mokyklą; padeda tvarkytis namuose)
Dienos socialinė globa (pvz: vaikas lankosi vaikų su negalia dienos socialinės globos centre)
Trumpalaikė socialinė globa (pvz: kai dėl ligos, komandiruotės, atostogų ir kt. neturite kam palikti vaiko, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra)
Jūsų nuomone, kokios paslaugos nėra suteikiamos, bet turėtų būti prieinamos šeimoms, auginančioms vaikus su CP?
Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.
Informavimas ir konsultavimas
visiškai nesutinkunesutinku nei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Suteikta informacija buvo aiški ir jums suprantama
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Esate patenkintas teikiamos paslaugos kokybe
Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.
Tarpininkavimas ir atstovavimas
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Esate patenkintas teikiamos paslaugos kokybe
7. Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.
Pagalba maitinantis
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Buvo atsižvelgta į vaiko valgymo įpročius ir poreikius
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Jus tenkina teikiamos paslaugos kokybė
Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.
Laisvalaikio organizavimas
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Galėjote rinktis iš kelių laisvalaikio formų (būrelių, stovyklų)
Jus tenkina teikiamos paslaugos kokybė
Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.
Dienos socialinė globa
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais teikiant paslaugą
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Buvo pateikti keli variantai norimai paslaugai pasirinkti
Jus tenkina teikiamos paslaugos trukmė
Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.
Pagalba į namus
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto įgūdžiais
Buvo pateikti keli variantai norimai paslaugai pasirinkti
Jus tenkina teikiamos paslaugos trukmė
Įvertinkite jūsų šeimai ar vaikui teikiamų paslaugų kokybę pagal surašytus kriterijus. Jei jūsų šeimai ši paslauga nebuvo arba nėra teikiama pereikite prie kitos paslaugos.
Trumpalaikė socialinė globa
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Buvo greitai sureaguota į poreikį
Esate patenkinti paslaugą teikiančio specialisto bendravimu su jumis ir vaiku
Esate patenkinti paslaugos teikimo vieta
Buvo pateikti keli variantai norimai paslaugai pasirinkti
Jus tenkina teikiamos paslaugos trukmė
Prašau įvertinti, kokiu mastu aukščiau minėtos paslaugos palengvina šiuos Jūsų kasdienybės aspektus:
visiškai nepalengvinanepalengvinanei palengvina, nei nepalegvinapalengvinavisiškai palengvina
Skirti dėmesio kitiems šeimos nariams
Padeda išsimiegoti
Dirbti sode/darže
Tvarkytis buityje
Apsilankyti pas gydytojus
Susitikti su draugais
Apslilankyti kino teatre, koncerte ir pan.
Perskaityti knygą
Užsiimti mėgstama veikla
Kita