Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką

Sveiki,

Prašau užpildyti klausimyną, kurio tema ,,Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką”. Tyrimas yra anonimiškas. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams pasiekti. Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, tyrimui yra svarbi jūsų nuomonė. Ačiū už skirtą laiką, atsakant į klausimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Kaip galime atrasti bendrą kalbą su problemų turinčiomis šeimomis?
Nuoširdumu
Aiškiai ištransliuoti tikslus, uždavinius, atsakomybes ir metodus, nustačius pagrindinius kliento poreikius.
būti empatišku
Ryšio užmezgimas, pasitikėjimas
Įgytas pasitikėjimas vienas kitu
Pagarbiai elgtis ir negrąsint
reikia daugiau bendrauti
Nesmerkti
Pasitikėti vieni kitais
Nuo santykių sukūrimo
Atvirumo principu
Kelti profesinę kompetenciją, mokytis psichologijos, žalingo elgesio žinių, emocinio raštingumo pačiam, kaip specialistui. Tada ir lavinsime mokėjimą bendrauti su KIEKVIENU. (Prieš tai buvęs klausimo atsakymas parinktas atsitiktinai, kadangi stokoja atakymų variantų).
Kiekviena šeima yra kitokia ir reikia kitokio priėjimo, kad rasti bendrą kalbą, bet nereikia jų smerkti ir kaltinti
Leidžiant išsikalbėti ir bandant padrąsinti tai daryti
Leisti atskleisti iškilusias problemas bei padėti jas spręsti
Rodant jiems pagarbą bei empatiją
Nesmerkti, įgyti pasitikėjimą, įtikinti, kad atėjai padėti
Laiko klausimas. Pasitikėjimas
Bendrauti kuo atviriau
Duoti laiko, neteisti, empatija, nuoširdus bendravimas
Žinoma
Net nežinau kaip
Kurti ryšį
Bandyti prisijaukinti klientus per juoko prizmę
Palaikyti juos, parodyti, kad tikite juo, nukreipti tinkama linkme ir pasiūlyti reikiamą pagalbą
Informuojant,kokio rezultato siekiama. Laikantis savo nusistatytų taisyklių ir jų nekeičiant. Jie atsiskleidžia užimtumų metu. Pvz. Pavežėjant kažkur,dalyvaujabt bendram renginy ir pan.
Bendravimo įgūdžių turėjimas
Tinkamų paslaugų parinkimo ir teikimu
Empatiškai juos suprasti. Parodyti, jog norite padėti.
Pagarba, pasitikėjimu
Neretai jie nemotyvuoti' priversti VTAS specialistų
Laiko klausimas. Su kiekvieną šeima galima rasti bendrą kalbą. Po laiko vis tiek seima supranta, kad socialinė darbuotoja nori padeti seimai
Prisijaukinant su aiškiais tikslų išdėstymais
Bandyti su jais atvirauti
Būti atviriems, atrasti pasitikėjimą vienas kitu
Kalbetis
Nėra tokios kalbos,tik abipusis pasitikėjimas
įsiklausymas ir suvokimas šeimos galimybių savarankiškai spręsti problemas pagal jų suvokimo lygį. pagal šeimos suvokimo lygį paaiškinti apie vaikų interesų užtikrinimo galimybes jų šeimoje.
Reikia su klientu kalbėti jiem suprantama kalba
Mokėti socialinio darbo metodus
Įsigilinant į šeimos problemą, nuoširdžiai bendraujant.
Kuriant tarpusavio pasitikėjimą.
Pasitikėjimo suteikimas