Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką

Sveiki,

Prašau užpildyti klausimyną, kurio tema ,,Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką”. Tyrimas yra anonimiškas. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams pasiekti. Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, tyrimui yra svarbi jūsų nuomonė. Ačiū už skirtą laiką, atsakant į klausimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Jei taip pagrįskite savo atsakymą
gyventojai gyvenantys vienkemiuose, nuo seniūnijos nutolę gyventojai
Dideli atstumai
Žmones ten gyvenantis labiau agresyvūs, gali siundyti Jus piktais gyvūnais
-
Nėra neasaugu
Nes kaime yra daugiau socialinių problemų negu mieste
Agresyvesni žmonės
Galimai kaimuose daugiau piktnaudžiaujančių alkoholiu asmenų, jie būna "piktesni", taip pt vietovės atžvilgiu, jei šeima gyvena atokiau, sunku būtų prisišaukti pagalbos, jei jos prireiktų
Kaime žmones daugiau agresyvūs
Nes tiek kaime, tiek mieste klientai vienodi.
Palaidus gyvūnai
Didesni atstumai, vienkiemis, sunkiau gauti pagalbą
Visokių klientų grupių yra ir kaime,ir mieste. Nuo gyvenamosios vietos tai nepriklauso. Tai labiau neigiamų patirčių,auklėjimo ir pan. Pasekmė
Daugiau kaimo vietovėse vartojimas alkoholis, nedarbas
Neblaivūs asmenys, palaidi šunys ir kt.
Nėra arti kolegų' neretai daug nedirbančių ir turinčių priklausomybių. Nėra arti viešojo transporto
Kaime pagrindinė problemą- alkoholio vartojimas, kuri kelią agresiją
Pavojai panašūs
Ten gyvena agresyvesni žmones
Kaime didesnį pavojų kelia, palaidi gyvūliai, šunys ar kt.
Šunys, didesnė grėsmė iš pačios būna šeimos aplinkos
Nes kaimo vietovėje daugiausia šeimų vartojančių alkoholį
Atokios vietovės, dažniausiai vienkiemis. Šunys, grėsmė pasiekti automobilį dėl netinkamo privažiavimo. Ilgiau trunka sulaukti pagalbos.