Statistika777
Vieša
Pranešti

SOCIALINIS DARBAS LABAI REIKIA JŪSŲ ATSAKYMŲ. AČIŪ.

Gerbiamieji ir gerbiamosios,

esu Mykolo Romerio universiteto, Edukologijos ir socialinio darbo instituto 3 kurso, ištęstinių studijų, studentė. Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus. Anketa anoniminė, duomenys bus panaudoti tik mano projektiniame darbe. Dėkoju už bendradarbiavimą.

Klausimai yra apie socialinio darbo sampratą, klientus ir socialinio darbuotojo etiką,  Galite pasirinkti vieną / ar kelis atsakymų variantus. Neradus tinkamo atsakymo varianto, galite pasirinkti „kita“ ir įrašyti savo atsakymą. Prie kiekvieno anketos klausimo pažymėkite langelyje Jums tinkamą atsakymą. Tais atvejais, kai tinka keli atsakymai, pažymėkite kelis.Dėkoju už skirtą laiką!

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Ar sutinkate su teiginiu, kad „socialinis darbas šiuo metu išgyvena pakilimo laikotarpį“?
Sutinku
Nesutinku
4. Jūsų nuomone ar teigiamų santykių tarp konsultanto ir kliento galima pasiekti kai :
6. Kokiais būdai pasireiškia dėmesio sutelkimo sunkumai vaikams?
7. Kokius žaidimus taikote vaikų dėmesio lavinimui?
8. Ar socialinis darbuotojas turi laikytis konfidencialumo savo darbe?
10. Jūsų nuomone, kokios yra perdegimo priežastys socialinių darbuotojų veikloje?
12345
Fizinės darbo sąlygos.
Darbo krūvis
Ilgos darbo valandos.
Pamaininis / naktinis darbas.
Pavojingos situacijos.
Stresas
11. Ar socialinis darbuotojas dirba su vaikais?