Userzavad
Results22
Vieša
Pranešti

Socialinio darbuotojo veikla plėtojant socialinės rizikos šeimose augančių vaikų bendravimo įgūdžius

 

Esu Kolpingo kolegijos socialinio darbo programos 3 kurso studentė Joana Zavadskaitė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį bakalauro darbą ir vykdau tyrimą, kurio tikslas atskleisti socialinio darbuotojo veiklą, plėtojančią socialinės rizikos šeimose augančių vaikų bendravimo įgūdžius. Tyrime dalyvauti kviečiu socialinius darbuotojus, socialinio darbo studentus dirbančius – usius ar atliekančius – usius praktiką su socialinės rizikos šeimose augančiais vaikais. Jūsų prašysiu atsakyti į klausimus, susijusius su Jūsų veikla plėtojant vaikų bendravimo įgūdžius. Atsakymai į klausimus gali užimti apie 10-15 min Jūsų laiko. Apklausa yra anoniminė, Jūsų nebus prašoma nurodyti nei vardo, nei pavardės, nei jokių kitų Jūsų asmenį galinčių identifikuoti duomenų. Duomenys bus saugomi ir analizuojami tik apibendrinta forma ir pateikiami kaip baigiamojo darbo rezultatai. Jokiais kitais tikslais jie panaudojami nebus. Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius?
2. Jūs esate?
3. Jūsų išsilavinimas?
4. Kokio tipo įstaigoje dirbate/ -ote?
5. Jūsų nuomone, kokių bendravimo įgūdžių labiausiai trūksta vaikams augantiems socialinės rizikos šeimose ?
Labai trūkstaTrūkstaNei trūksta, nei netrūkstaNetrūkstaVisiškai netrūksta
1. Verbalinio bendravimo gebėjimai
2. Neverbalinio bendravimo gebėjimai
3. Tarpasmeninių santykių palaikymo gebėjimai
4. Socialinių vaidmenų ekspresyvumo gebėjimai
5. Lankstumo, adaptyvumo gebėjimai
6. Konfliktų sprendimo gebėjimai
6. Kaip vertinate bendravimo įgūdžių ugdymo svarbą vaikams augantiems socialinės rizikos šeimoje? Skalėje pažymėkite Jūsų nuomonę atitinkantį skaičių, kai 1 reiškia visiškai nesvarbų įvertinimą, o 10 – labai svarbų įvertinimą.
1 visiškai nesvarbu2345678910 Labai svarbu
Bendravimo įgūdžių ugdymas
Bendravimo įgūdžių ugdymas
7. Kaip manote, kiek yra svarbus šeimos vaidmuo formuojant vaiko bendravimo įgūdžius?
8. Nurodykite pagal kokius požymius sprendžiate, kad vaikui reikia pagalbos plėtojant bendravimo įgūdžius? Iš pateiktų požymių pažymėkite Jūsų nuomone 3 svarbiausius.
9. Įvertinkite, kiek dėmesio skiriate savo veiklose šių įgūdžių ugdymui vaikams iš socialinės rizikos šeimų (skalėje nuo 1 (skiriu labai daug dėmesio) iki 6 (visai neskiriu dėmesio)).
1 Skiriu labai daug dėmesio23456 Visai neskiriu dėmesio
1. Pokalbio plėtojimo ir užbaigimo gebėjimai.
2. Gebėjimas lengvai užmegzti pokalbį.
3. Mokėjimas aiškiai kalbėtis.
4. Mokėjimas kalbant pasirinkti tinkamą kalbėjimo toną.
5. Kalbančiojo nepertraukinėjimas, klausymasis.
6. Poreikis bendrauti.
7. Nelaimės/nesekmės atveju pasisiūlymas kitam padėti.
8. Gebėjimas sąžiningai žaisti su bendraamžiais.
9. Draugystės ryšių kūrimas.
10. Draugystės ryšių palaikymas.
11. Komplimentų sakymas.
12. Poreikių reiškimas.
13. Žodinis išraiškingumas.
14. Adekvatus elgesys tam tikroje socialinėje situacijoje.
15. Verbaliniai gebėjimai išreikšti save per įvairius socialinius vaidmenis.
16. Neverbaliniai gebėjimai išreikšti save per socialinius vaidmenis.
17. Pasitikėjimas savimi esant naujose situacijose.
18. Pasitikėjimas savimi esant su naujais žmonėmis.
19. Mokėjimas atsiprašyti.
20. Mokėjimas dėkoti.
21. Prisitaikymo gebėjimas.
22. Mokėjimas tinkamai priimti nuomonių skirtumus.
23. Gebėjimas ramiai išreikšti savo nuomonę.
24. Mokėjimas taikiai spręsti konfliktus, ginčus.
25. Mokėjimas atpažinti konfliktą.
26. Mokėjimas aiškintis konflikto priežastis.
27. Mokėjimas pripažinti suklydus.
10. Jūsų nuomone, kuriuos bendravimo gebėjimus yra svarbiausia ugdyti vaikams?
11. Pažymėkite, kurias veiklas taikote, siekiant ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius?
12. Įvertinkite, kurių socialinių įgūdžių ugdymas padėtų vaikams iš socialinės rizikos šeimų labiau prisitaikyti visuomenėje?
Labai svarbuSvarbuNei svarbu, nei nesvarbuNesvarbuVisiškai nesvarbu
1. Savigarbos
2. Gebėjimo spręsti konfliktus
3. Gebėjimo priimti sprendimus
4. Gebėjimo valdyti jausmus
5. Savęs pažinimo
6. Problemų sprendimo
7. Efektyvaus bendravimo
8. Tinkamos emocijų raiškos
9. Sprendimų priėmimo
10. Tarpasmeninių santykių
11. Kurybiško mąstymo
13. Pažymėkite kokiais būdais vaikai iš socialinės rizikos šeimos sprendžia iškilusius konfliktus, kai 1- labai retai, o 5- labai dažnai.
1 Labai retai2345 Labai dažnai
1. Kompromisas
2. Savo pozicijos palaikymas
3. Fizinė agresija
4. Nusileidimas
5. Prisitaikymas
6. Verbalinė agresija
14. Pažymėkite, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria vaikai augantys socialinės rizikos šeimose ?
Labai dažnaiDažnaiRetaiLabai retai
1. Vaiko probleminis elgesys
2. Bendravimo įgūdžių stoka
3. Nepasitikėjimas savo jėgomis
4. Uždarumas, vienišumo jausmas
5. Psichologinės problemos
6. Mokymosi motyvacijos stoka
15. Jūsų nuomone, kokios veiklos padėtų labiau gerinti vaikų bendravimo įgūdžius? Pažymėkite 3 svarbiausias.
16. Kaip manote, - ar socialinio darbuotojo veikla ugdant vaikų iš socialinės rizikos šeimų bendravimo įgūdžius prisideda prie šių vaikų gerovės? Įvertinkite kiekvieną teiginį skalėje nuo visiškai sutinku iki visiškai nesutinku.
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
1. Bendravimo įgūdžių plėtojimas ateityje padės įsilieti į darbo rinką
2. Bendravimo įgūdžių plėtojimas didina prisitaikymą visuomenėje
3. Bendravimo įgūdžių plėtojimas padeda susirasti naujų draugų
4. Bendravimo įgūdžių plėtojimas mažina socialinę atskirtį
5. Bendravimo įgūdžių plėtojimas padeda įsilieti į visuomenės veiklą
6. Bendravimo įgūdžių plėtojimas padeda palaikyti socialinius ryšius