UserDovile.Glo
Results53
Vieša
Pranešti

Socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys psichosocialinės reabilitacijos specialistų komandoje

Gerbiami socialiniai darbuotojai,

Aš, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Socialinio darbo bakalauro programos studentė, atlieku tyrimą tema: Socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys psichosocialinės reabilitacijos specialistų komandoje. Prašau Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Surinkti tyrimo duomenys bus panaudoti baigiamajame baklauro darbe. Tyrimo dalyvių konfidencialumą užtikrinu.

Dėkoju už Jūsų atsakymus!

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius (įrašykite):
3. Jūsų darbo stažas psichosocialinės reabilitacijos įstaigoje? (įrašykite):
4. Kokios psichosocialinės reabilitacijos paslaugos teikiamos Jūsų įstaigoje? (pažymėkite visus tinkamus atsakymų variantus):
5. Ar Jūs dirbate psichosocialinės reabilitacijos specialistų komandoje?
6. Įvertinkite komandinio darbo naudą:
DažnaiKartaisRetaiNiekada
Greičiau pasiekiamas tikslas mažesnėmis laiko sąnaudomis
Pasiekiama geresnė darbo kokybė
Geriau valdomas stresas ir konfliktai darbe
Skatinamas bendradarbiavimas tarp komandos narių
Teikiant paslaugas yra mažesnė rizika suklysti, nei dirbant atskirai
Lengviau pritaikyti, koreguoti darbo krūvius tarp skirtingų sričių specialistų teikiančių paslaugas klientams
Kita (įrašykite):
7. Ar dažnai sprendžiant klientų klausimus Jūs (socialinis darbuotojas) konsultuojatės su kitais specialistais?
8. Ar dažnai sprendžiant klientų klausimus kiti specialistai konsultuojasi su Jumis (socialiniu darbuotoju)?
9. Kokias psichosocialinės reabilitacijos funkcijas, Jūs (socialinis darbuotojas) vykdote?
DažnaiKartaisRetaiNiekada
Dalyvavimas sudarant ir vykdant psichosocialinės reabilitacijos planą
Tarpininkavimas tvarkant reikiamus kliento dokumentus
Kliento informavimas apie socialinės pagalbos galimybes ir priemones
Kliento socialinių įgūdžių, funkcionavimo bei socialinio tinklo įvertinimas
Konsultacinė pagalba klientui bei jo artimiesiems dėl vaistų vartojimo, įgūdžių palaikymo ir atkūrimo, priežiūros namuose
Šeimos narių ar kitų artimųjų konsultavimas dėl kliento individualios priežiūros
Kliento laisvalaikio ir užimtumo organizavimas
individualaus atkryčio prevencijos plano sudarymas
Kliento kasdieninės veiklos, savarankiškumo įgūdžių mokymas
Kliento savarankiškumo pokyčių stebėjimas
Pagalba atkuriant prarastus ir įtvirtinant turimus buitinius, socialinius, darbinius bei laisvalaikio praleidimo įgūdžius
Kliento būklės ir jos pasikeitimų vertinimas
10. Jūsų (socialinio darbuotojo) manymu, kurias funkcijas vykdyti yra sudėtinga ir kodėl? (įrašykite):
11. Kaip dažnai žemiau išvardinti socialinio darbuotojo vaidmenys atsiskleidžia psichosocialinės reabilitacijos komandoje?
DažnaiKartaisRetaiNiekada
Įgalintojo vaidmuo (dirbant su klientais stengiamasi įgalinti juos veikti savarankiškai, atpažinti kliento turimus resursus ir padėti jiems priimti sprendimus savarankiškai)
Advokato vaidmuo (argumentuoja kliento požiūrį bei poreikius ir atstovauja kliento interesus)
Tarpininko vaidmuo (padeda klientams pasiekti reikiamas paslaugas)
Identifikuotojo vaidmuo (identifikuoja klientą analizuodamas paslaugos poreikį)
Mobilizuotojo vaidmuo (padeda mobilizuoti kliento, jo aplinkos išteklius, padeda mobilizuoti įstaigos resursus, kurti naujas paslaugas ir programas)
Mokytojo vaidmuo ( perduoda klientams indormaciją bei žinias, padeda klientams tobulinti savo gebėjimus, stengiasi pakeisti stereotipinius įgūdžius, elgesį ir požiūrį į žmones ar žmonių grupes)
Konsultanto vaidmuo (dirba su klientais, jų artimaisiais bei sveikatos priežiūros specialistais, perteikdamas informaciją ir žinias tobulina jų gebėjimus spręsti su kliento sveikata susijusias problemas
12. Jūsų (socialinio darbuotojo) manymu, kuriuos vaidmenis atlikti yra sudėtinga ir kodėl? (įrašykite):