UserDovile.Glo
Results0
Vieša
Pranešti

Socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys psichosocialinės reabilitacijos specialistų komandoje - kopija

Gerbiamieji socialiniai darbuotojai,

Aš, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Socialinio darbo bakalauro programos studentė, Dovilė Glodenytė, atlieku tyrimą tema: Socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys psichosocialinės reabilitacijos specialistų komandoje. Prašau Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Surinkti tyrimo duomenys bus panaudoti baigiamąjame bakalauro darbe. Tyrimo dalyvių konfidencialumą užtikrinu.

Dėkoju už dalyvavimą tyrime!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius (įrašykite):
3. Jūsų darbo stažas psichosocialinės reabilitacijos įstaigoje? (įrašykite):
4. Kokios psichosocialinės reabilitacijos paslaugos teikiamos Jūsų įstaigoje? (pažymėkite visus tinkamus atsakymų variantus):
Kita (įrašykite):
Kita (įrašykite):
5. Ar Jūs dirbate psichosocialinės reabilitacijos specialistų komandoje?
6. Įvertinkite komandinio darbo naudą:
DažnaiKartaisRetaiNiekada
Greičiau pasiekiamas tikslas mažesnėmis laiko sąnaudomis
Pasiekiama geresnė darbo kokybė
Geriau valdomas stresas ir konfliktai darbe
Skatinamas bendradarbiavimas tarp komandos narių
Teikiant paslaugas yra mažesnė rizika suklysti, nei dirbant atskirai
7. Ar dažnai sprendžiant klientų klausimus Jūs konsultuojatės su kitais specialistais?
8. Ar dažnai sprendžiant klientų klausimus kiti specialistai konsultuojasi su Jumis?
9. Kokias psichosocialinės reabilitacijos funkcijas, Jūs vykdote?
DažnaiKartaisRetaiNiekada
Dalyvavimas sudarant ir vykdant psichosocialinės reabilitacijos planą
Tarpininkavimas tvarkant reikiamus kliento dokumentus
Kliento informavimas apie socialinės pagalbos galimybes ir priemones
Kliento socialinių įgūdžių, funkcionavimo bei socialinio tinklo įvertinimas
Kliento savarankiškumo pokyčių stebėjimas
Šeimos narių ar kitų artimųjų konsultavimas dėl kliento individualios priežiūros
Kliento laisvalaikio ir užimtumo organizavimas
Kasdienės veiklos, savarankiškumo įgūdžių mokymas
Rūpinimasis kliento ryšių su aplinka atkūrimu
Kliento atvejo vadyba
Kliento pažangos ir pasiektų tikslų vertinimas
Veiklos koordinavimas ir bendradarbiavimas su kitomis paslaugas teikiančiomis organizacijomis
Kliento aplikos galimybių bendradarbiauti, sprendžiant problemas, vertinimas
Kliento motyvavimas įsitraukti į laisvalaikio ir užimtumo veiklas
Klientų tarpusavio ginčų ir konfliktų sprendimas
Kliento gebėjimo valdyti finansus vertinimas
10. Jūsų manymu, kurias funkcijas vykdyti yra sudėtinga ir kodėl? (įrašykite):
11. Kaip dažnai žemiau išvardinti socialinio darbuotojo vaidmenys atsiskleidžia psichosocialinės reabilitacijos komandoje?
DažnaiKartaisRetaiNiekada
Įgalintojo
Advokato
Tarpininko
Identifikuotojo
Mobilizuotojo
Mokytojo
Konsultanto
Jūsų manymu, kuriuos socialiniod arbuotojo vaidmenis atlikti yra sudėtinga ir kodėl? Įrašykite: