Usernsimkunaite
Results96
Vieša
Pranešti

Socialinio darbuotojo intervencijos Vaikų dienos centrą lankančių ugdytinių šeimoms

Gerb. Respondente, esu Neringa Kušlienė, Marijampolės kolegijos socialinio darbo programos ketvirto kurso studentė, atlieku tyrimą apie Socialinio darbuotojo intervencijos Vaikų dienos centrą lankančių ugdytinių šeimoms. Jūsų nuomonė šiame tyrime labai svarbi. Tyrimo rezultatai bus statistiškai apibendrinti. Apklausa yra anoniminė.  Atsakydami pasirinkite Jums tinkamą atsakymą. Iš anksto dėkoju už Jūsų bendradarbiavimą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kaip vertinate Vaikų dienos centro pagalbą šeimai?
Kiek Vaikų dienos centre praleidžiama laiko su ugdytiniais ir jų tėvais?
Su kokiomis problemomis, Jūsų manymu, dažniausiai susiduria Vaikų dienos centro ugdytiniai ir jų šeima? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 - aktualiausios problemos, su kuriomis susiduriate, 1 – visiškai neaktualios problemos).
12345
sunkios materialinės sąlygos
mokymosi problemos
elgesio problemos
teisės pažeidimai
problemiškos šeimos
priklausomybių turintys tėvai
nepilna šeima
pilna šeima, bet tėvai neskiria vaikams pakankamai dėmesio
daugiavaikė šeima
Nurodykite socialinių darbuotojų efektyviausius pagalbos metodus dirbant Vaikų dienos centro ugdytiniais ir jų šeima?
Dažniausiai, dirbant su Vaikų dienos centro ugdytinių šeima, bendradarbiaujama su kitų institucijų specialistais?
Nurodykite su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduriama dirbant su šeima?
Skalėje įvertinkite, kokio tipo socialinę pagalbą teikiamos Vaikų dienos centro ugdytinių šeimoms?
Labai dažnaiDažnaiVidutiniškaiRetaiLabai retai
Emocinė
Informacinė
Realios situacijos įvertinimas
Nuostatų, jausmų, vertybių įvertinimas
Konkreti pagalba
Kokią pagalbą dažniausiai teikiama Vaikų dienos centro ugdytiniams problemai spręsti?
visadadažnairetainiekada
informacijos teikimas
patarimas, pasiūlymas, paskatinimas
formalios ir neformalios veiklos organizavimas
nukreipimas į tam tikras tarnybas
tarpininkavimas, bendradarbiavimas
kita pagalba
Ar dažnai taikomos šie socialinio darbo metodai dirbant su šeima?
visadadažnairetainiekada
asmeniniai pokalbiai
savo įgūdžių lavinimas dalyvaujant seminaruose, mokymuose ir t.t
šeimos analizės schema
konsultacinė pagalba
informacijos teikimas
Ko labiausiai trūksta darbant su Vaikų dienos centro šeimomis?
Ar šiuo metu pakanka pagabos Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos vaikams ir jų tėvams?
Vaikų dienos centre užsiėmimai su ugdytiniais ir šeima rengiami?
Kiek ugdytinių lankosi Vaikų dienos centre?
Jūsų amžius