Socialinio darbo įvaizdis studentų požiūriu

Atliekamo tyrimo tikslas - ištirti socialinio darbo įvaizdį studentų požiūriu. Anketa yra anoniminė, duomenys bus skelbiami tik statistiškai apdorojus.

Kuriame kurse Jūs studijuojate?
III
1
1
antrame
4
2
4 kurse
3
3
3
VI
4
4
2
4
2
4