Socialinio darbo įvaizdis studentų požiūriu

Atliekamo tyrimo tikslas - ištirti socialinio darbo įvaizdį studentų požiūriu. Anketa yra anoniminė, duomenys bus skelbiami tik statistiškai apdorojus.

Koks Jūsų manymu turėtų būti valstybės vaidmuo gerinant socialinio darbo prestižą?
Svarbiausia kaip valstybė komunikuoja ir kaip "valdininkai" vertina socialinį darbą. PAskaitykit SADM ministro pasisakymus apie tai kas yra socialinis darbas, galima juoktis iki ašarų. :) Tai pirma, valdininkai turi patys suvokti kas yra SD, komunikuoti apie tai kaip tai reikalinga, tada gerės prestižas visuomenėje ir žmonės (klientai) nebijos kreiptis, jei žinos kur ir kokios informacijos ar pagalbos galima gauti.
Didinti atlyginimo dydį, kurti centrus, kuriuose socialiniai darbuotojai galėtų dirbti, daugiau etatų
Labiau supazindinti visuomene su socialinio darbo svarba, pagalbos galimybemis.
DIDINTI ATLYGINIMĄ, IR SIEKTI PAKEISTI VISUOMENĖS POŽIŪRĮ Į SOCIALINĮ DARBĄ