Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

43. Kyšio davimo arba nedavimo priežastis (-ys) (įrašykite)
Neįgiamas požiūris.
Noriu buti saziningas ir doras pilietis.
Nepritariu kyšio davimui, nes tai palaiko nesąžiningumą ir susvetimėjimą intitucijose
Negali duoti, todėl kad kyšiai nepadeda, neapsimoka. Buvau tik atsidėkojęs saldainių dežute.
Dar ko. Rami sąžinė geriau
laiko ir givybės klausimas (nedavimo)
Nedavimo priežastys - kelis kartus siūlyto kyšio nepaėmė, kitais atvejais gal ir būtų paėmę, bet man buvo gaila pinigų jį duoti, nors dabar manau, kad reikėjo duoti, nes nukentėjau situacijoje, susijusioje su gydymo įstaiga. Manau, jeigu duočiau kyšį, situacija pasibaigtų kitaip.
už vairavimą be teisių, už biliutenį, už teisių išlaikymą (vairavimo),
Savikontrolė
Kaip elgiasi kiti, taip elgiuos ir aš!!!
Sažiningas, nebuvo pinigų duoti
Davimo - greitas rezultatas
Isvengti problemu
išvengti problemų, gauti kokybiškas paslaugas P.S. Miglė sumokės 50 eurų kyšį, jeigu turės pinigų
Davimo ir Nedavimo - kada yra pakenkiama kitam asmeniui, valstybei neturtiniu klausimu ir atvirkščiai P.S. Paulina atsisakys kyšio, kadangi reikėtų panaikinti licenziją 100 %. Virgilijus duos pareigūnui 150 eurų kyšį, kadangi verslui reikalingos teisės. (Bet gal jis susitaikys su tuo ir pasamdys vairuotoją savo verslui tęsti). Danguolė daugiau nebedirbs, kadangi būnant tokio amžiaus reikėtų tausoti sveikatą, bel to, didelė rizika būti nubaustam :)
ATSIDĖKOJAU
Kyšio davimas - pasiekti savo tiksla, išspresti problema, greitai ir paprastai, be jokiu pastangu, nežiurint į tai, ar nuo to, nukentetu kitas asmuo. Kyšio nedavimas - išvengti atsakomybės, pasiekmiu, priešingu atvėju ieškoti alternativiu sprendimu.
Nepateisinu nei kas duoda nei kas ima
Kad laimeti konkursą, gauti valstybini objektą. Nes jie yra vieni iš pelningiausiu.
Daktarui, del pažymos
Isišaknijusios tradicijos iš sovietinių laikų
1998 m. kontrabanda, Prezidento rinkimai, balsų pirkimas (2003) (policijos patrulis kelių pol.)
Nematau prasmės duoti kyšį. Kiekvienas privalo atlikti savo pareigą arba darbą, nepriklausomai nuo ''algos'', jaigu jis pasirinko tą profesiją. P. S. Alfredas durnius, nes nepasidomėjo kas galima; Aloyzas turėtų paduoti Maximą į teismą; Virgilijus apskūs pareigūną ir išvengs atsakomybės.
Padėkuoti, pagreitinti, išvengti nereikalingų rupesčių
Saugiau
ydA
Neteko susidurti su kyšio davimu.
-
Dėl bausmės gavimo
Neužtekdavo pinigų.
žmogiškumo faktorius
1) Policijai, užtai, jog pravažiavau per mirksintį šviesoforą. Jie argumentavo, kad aš pravažiavau jau per užgesusį. Galima buvo ginčytis, bet man pasirodė paprastesnis variantas, ypač kai policininkas leido suprasti, kad kyšį paims. Čia buvo 2011 m. 2) Gydytojams, bet jau po operacijos ir nebuvo požymių, kad to kyšio reikalaujama. 3) Savivaldybės (valdžios institucijos darbuotojui. Būtų tekę iš savo lėšų projektuoti elektros pastotę visam kvartalui, norint gauti statybos leidimą. Poelgis nepateisinamas, bet čia buvo akivaizdi priemonė kažkam pasipelnyti. Tyčia sukelti sunkumai, kad žmonės eitų per kyšius.
Daug kartų esu davusi kyšį gydytojui, kai reikėjo pagalbos man arba artimiems žmonėms.
Nepritariu korupcijai.
Dėl medicininių priežasčių
gydymo įstaigos
Privertė, net nurodė, ką reikia atnešti
neteko susidurti su tokiomis problemos, kurios būtų įsprendžiamos kyšio pagalba
Poliklinika, greičio viršijimas.
-
Per mažos algos nuo vietinių tendencijų. Manau, tokia valstybės politika, kad taupytų biudžetą. Nes ne kaip atrodys, jei algos bus didelės. P. S. - Neprašau kyšio, nes aš ne vagis, o dirbantis, sveikas vyras! - Kas liečia 2 mėn. leidimo suteikimo terminą, verslas ir konkurentai nelaukia, o 2 mėn. terminas neadekvatus, specialiai padarytas. - Esant pažeidimui, reikia skirti baudą, nes licenciją atimti yra drakoniška mums. - Kas liečia kyšį už greičio viršijimą 150 eurų, tai tarp nebaudimo ir drakoniškos priemonės yra tarpinė bausmė. - Pagrindinė VT funkcija - administruoti ir PADĖTI bet ne bausti ir žlugdyti! - Ligoninės ir taip privalo pildyti palatas ADEKVAČIAI!!!
Mentalitetas ir klaidinga nuomonė, jog tik taip galima gyvent
Mane kyšio davimas žemina.
neėmė :)
Principinė nuostata - neduoti kyšio.
greičio viršijimas
Ko duosime kyšis, to korupcija bus.
Reikėjo
Visi mes už savo darbą gauname algą. Nenoriu prisidėti prie korupcijos.
Niekada neduodu.
Nėra pinigų už ką duoti, plius baudomis ir skundais galima išmušti iš valdininkų atsakymus.
Principingumas (kiekvienas turi atlikti savo darbą laiku, visapusiškai ir kokybiškai).
TAI BUVO PRIEŠ 20 METŲ, TIKSLŲ AR VEIKSMŲ NEPAMENU.
LIGA-OPERACIJA.
informuojama visuomenė, pirkimų/pardavimų, taip aukštųjų valstybės institucijų darbų skaidrumo viešinimas; ekonomikos kylimas šalyje.
Kokybė gydimo, atsakomybės jausmo stoka.
Neteko
Tiesiog manau, kad tai sovietinis mentalitetas, kurį reikia išnaikinti, todėl kyšio neduočiau, jei priemonės nelegalios - jos netinkamos.
neviltis, noras pagreitinti reikalus,
Iš principo neduočiau, net jei prašytų. Ir pranesčiau apie tai. Dėl korupcijos kenčia bendra valstybės gerovė, nesurenkami mokesčiai, klesti korupcija, nepotizmas, nusikalstamumas ir kt.
Nemanau, kad gerai
nelegalu
Manau, kad žmonės turėtų atlikti savo darbą gerai ir pagal standartus, neprašydami už tai papildomai susimokėti, nes jie jau gauna už tai atlyginimą. Taip pat, kyšių davimas/priėmimas trukdo įvairių institucijų darbui, gali sukelti nepatogumų tretiems asmenims (pavyzdžiui, pirmiausiai aptarnaujami kyšius davę klientai, o ne iš tiesų skubūs atvejai) ir kelia pavojų tiek atskiriems žmonėms, tiek visuomenei (pavyzdžiui, nenubaudžiami vairuotojai, kurie vairuoja pavojingai, arba leidžiama įmonių veikla, kuriose nėra laikomasi sugumo/higienos ir kt. reikalavimų). Papildomas pinigų prašymas, kartais net reikalavimas (pavyzdžiui, kai kartais ligoninėse teikiant paslaugas, jos yra suteikiamos akivaizdžiai atmestinai, kol nėra sumokėtas kyšis), mano nuomone, yra tiesiog klientų reketavimas.
Nelegali veika užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Nemoralu.
Baimė
Valstybės institucijų ,,silpnas" atsparumas korupcijai; Antikorupcinių programų netinkamas naudojimas institucijose; Netinkamas tėvų pavyzdys vaikams
iš principo neduodu!
* kultūrinis paveldas * Nebaudžiamumo pojūtis * Per sudėtingos procedūros
Manau, kad kiekvienas asmuo gauna algą, jei nori atsilyginti už gerą darbą, nupirk šokoladą =)
Nebuvo nei tikslo, nei noro
Kad neprarasti teisiu.
vairojant, mašina, keliu policininkui, teisejui už palanku nuosprendi
TAM, kad būtu nutilėta apie mano nusižengimą.
Kai kyšis padeda duodu.
Kelių patruliui, kad nekonfiskuotu transporto priemonės.
teko duoti gydytojams dėl geresnes prieziuros ir aptarnavimo
Kaip gulėjau ligoninei. Kaip vairavau be teisių.
Dėl medicinos pažymos dėl darbo
pagreitino dokumentų gavimą.
prašė 770 litų pareigūnai kai gatvėje sustabdė mane vairuojanti neturint tam teisės. Man atsisakius sumokėti 770 litų mano automobilį nugabeno į saugojimo aikštelę iš kurios jau automobilio nebegalėjau atsiimti.
Nemanau kad tai teisinga kitų žmonių atžvilgiu, ypač tų kurie neturi galimybės duoti kyšį nes jų sunki materialinė padėtis
netoleruoju korupcijos.
Nesvarbu.
Manau, kad nieko blogo yra kyšis, jeigu jo nepaduosi, gali netekti gyvybės, nes gydytojai mažiau stengsis dėl tavęs. Ar saugoti savo sveikatą ir gyvybę yra nusikaltimas?
išvengti baudos.
Gydytojams, nes "Taip priimta"
skubus priėmimas pas profesorių gydytoją
Gydytojui
kai serga vaikas visada duodu kysi
Pasiekti tai ko nori bet koke kaina.
Daviau daktarui, kuomet gulėjau ligoninėje.
greičiau ir kokybiškiau sprendžiamos problemos.
Nedaviau ir neduosiu
Niekada nereikėjo, nebuvo būtinybės
Rusijoje už didesnį prekių pirkimą.
Greičiau būtų sutvarkyti, įforminti dokumentai
Greičiau ir geriau pasiekti sau palankų sprendimą.
Žmoniu kvailumas duoti kyšį
Neturėjau kitos išeities, teko duoti kyšį.
Spręsti problemą teisingai. Nepasitikėjimas valstybinės institucijos pareigūnais.
Netikiu kyšių efektyvumu
Nereikalingai švaistomi pinigai.
Geresnės sąlygos
Nematau prasmės leisti sunkiai uždirbtus pinigus, galima sugalvoti ir kitą būdą kažką pasiekti be kyšio
poliklinika
nemačiau būtinybės tai daryti
gydytojai; valdžios insititucijos: leidimų gavimas, baudų vengimas
Principai
Manau, kad išspręsti problemas galima ir be kyšio.
Kyšio davimas prieštarauja mano įsitikinimams.
sąžiningumas
Iš principo, net jei akivaizdžiai prašo kyšio net nesiruošiu to daryti. Reikia naikinti tą tradiciją imti ir duoti kyšius, paskui ir gadina visuomenę tos sovietinės sistemos atliekos. Net pyktis sukilo pildant šią anketą.
Kyšis yra kvaila tradicija, pasilikusi iš sovietinių laikų. Žmogus gaunantis kyšį gauna algą ir kyšio už savo darbą nėra nusipelnęs
nenoriu mokėti už tai, ką man privalo suteikti nemokamai. O jeigu suteikia mokamai - tada ir klausimų nekyla
Manau kyšių davimai, korupcija yra pagrindinė negerėjančio gyvenimo priežastis. Esu sąžininga pilietė ir manau, kad žmonės turėtų gauti kas jiems priklauso arba laukti, negauti, būti nubaustais jei to nusipelnė. Netoleruoju neteisybės šalyje ir manau, kad žmonės turėtų pradėti keistis nuo savęs.
Man nereikia duoti kyšio tam, kad pasiekčiau norimą rezultatą
Kyšio davimo priežastys: Materializmas Egoizmas Negarbė (savo profesijos/savęs pačio) Manymo kad tai tikrai padės Nedavimo : Turime pagaliau rodyti pavyzdį ateities kartoms, turime pakeisti šį požiūrį, kad pinigai gali išpręsti problemas. Mums turėtų būti gėda ir turėtume jaustis “nešvaria siela”. Visi turime lygiavertes teises, ir jei dar turime žmogiškumo ir savivertės, nustokime save pardavinėti. Mes turime būti tie kurie keis visuomenę.
Gydytojams
Durnei jus visi!!!
Nebuvo prašyta duot, o pats niekada nesiūlau.
Duotas, kad atsirastų galimybė laiku (o ne po pusės metų) gauti reikiamų medicininių paslaugų sau arba savo artimiesiems
4
Sunki padėtis
Saziningumas
Sunki liga.
Niekada nebūsiu už kyšių davimą. Mane labai erzina toks požiūris, kad norint ką nors gauti, ar gauti greičiau, būtina duoti kyšį.
Niekada neduočiau, nes žomonės gauną atlyginimus už savo darbą. Kyšio davimas, ėmimas yra senų žmonių kaltė, atėjusi dar iš Sovietų sąjungos laikų.
baudos
Atsidėkojimas gydytojui.
Iš principo neduodu, nors yra gyvenimiškų atvejų, kur būtų davimas panaikinęs kliūtis.
Netoleruoju kyšių politikos
Pigesnes paslaugos
Geresnė priežiūra med. įstaigoje
neteko susidurti
operacijai
Davimo priežastys: netobuli įstatymai, atsakomybės vengimas, "tradicijos"
nėr dėl ko
Nebaudžiamumas
Finansinė padėtis, rezultato svarba, kaip svarbu rezultato gavimo laikas, asmeninės vertybės, socialinė įtaka.
Nebuvo priezasties
Mazas atlyginimas, godumas
Gaila pinigų
Niekados nedaviau
-
nedaviau del baimes butu nubaustu
Kyšį teko duoti gydytojams, prieš operacija, čia turbūt daugiausia korumpuoti.
-
Medicina 20
tiesiog nenoriu
Nemalonu duoti kysi
nebuvo kito varianto
matau,kad reikia
Kol kas nepatekau į tokią situaciją, kur tektų svarstyti apie kyšio davimą
Neduodu, nes manau, kad kiekvienas turi dirbti savo darbą gerai be jokių išorinių "paskatinimų". Jei alga yra maža arba nesusitvarkai su terminais reikėtų keisti darbą, o ne imti kyšius
Duočiau, jei tai būtų gyvenimo ir mirties klausimas
Nebuvo prašę (arba nesupratau, kad prašė)
Guldant i ligonine
Jaučiuosi padaręs kažką blogo, sąžinės griaužimas.
padėka (po paslaugos gavimo)
Iš principo nepritariu korupcijai
Vieną kartą daviau, naiviai galvojant, kad bus kokybiškiau suteikta med.pagalba. Buvo labai negera todėl daugiau niekada to nedarau, nes tikiu, kad situacija gerėja ir visi atsakingai dirba savo darbus
Mano nuomone, duoti/imti kyšius yra nemoralu
Neteko
už gerai suteiktą paslaugą - padėka
Esu prieš kyšio davimus kategoriškai.
davimo godumas, egpoizmas,abejingumas kitiems nedavimo: bausmės baimė
Nedaviau ir neketinu duoti kyšio iš principo, tegu būtų pasaulio pabaiga - tėvai taip išauklėjo. Tėvų darbe buvo plačios galimybės gauti kyšį, esu visiškai įsitikinęs, kad niekada nėra jo paėmę.
Operacija
Kyšis tai dalykas, kuris stabdo tautos/valstybės augimą. Kadangi žmonės yra įpratę "duoti", kad kažkas vyktų, būtų daroma, o tai nėra normalu. Jeigu duoti/imti tai arba visiems be išlygos, arba niekam/
Nedaviau ir nežadu duoti.
Nebuvo poreikio
Liga
Sąžinė neleidžia duoti kyšio
Medikams, nes be pinigų nieko nedarė. Policijai, nes reikalavo
Kai buvai paauglė mama liepė "atsidėkoti"
Aš prieš tokius dalykus. Visi dirbam savo darbą, už kurį gaunam atlyginimą. O jei netenkina atlyginimas ,tada keisti darbą reikia.