Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

15) Kokius emocinius išgyvenimus patirtumėte, jeigu dėl korupcijos, apie kurią sužinojote, Jūs tiesiogiai nukentėtumėte (pvz., policijos patrulis už kyšį neatėmė vairavimo teisių vairuotojui, kuris rizikingai vairavo ir viršijo greitį, o tas vairuotojas vėliau apdaužė Jūsų automobilį)?
Negalima atleisti, jeigu girtas
pikceu ir krepceu toliau
neapkantą valdžiai, kadangi paprastas pilietis nėra apsaugotas ir neturi jokios pagalbos
džiaugsmas
Lazda turi du galus
norą sumušti (uždaužyti)
baime
jokiu, jau tai atsitiko
Nieko baisaus yra draudimas
būtų keista, kad provokuoja pranešti apie matytą korupciją. Kreipčiausi į prokuratūrą dėl abiejų atvejų.
nepasitikėjimą sistema
nusivylimą, apmaudą
Nusivylimą
galios įgavimo pojūtį
bejėgiškumą
nusivylimą
nusivylimas
nusivylimą
nusivylimą
abejinguma
šį kartą man nepasisekė
šis pvz netinkamas
Bejėgiškumą
susierzinimą, nusivylimą, nepasitikėjimą
Durni jie visi!!!
nusivylimą
Jokių - pasamdyčiau berniuką, kuris apdaužytų vairuotoją.
Nepasitikėjimą
panieką sistema
nepasitenkinimą, neteisybę