Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

12) Prisiminkite kokį nors pažįstamą asmenį, kuris yra tikrai garbingas ir sąžiningas žmogus. Kaip manote, kokios aplinkybės galėtų jį paskatinti įsitraukti į korupciją?
nedaviau ir neduosiu
nieko negaliu pasakiti
jeigu jis ar jo artimas žmogus pateks į bėdą
Jieškos kitų variantu
Viskas turi savo kainą
Grėsmė šeimai ir artimiesiems
bajug
sveikata, šeima
aplinkybės gali būti įvairios
nežinau
Jei jo garbė kyla dėl darbo galingoje institucijoje, kurioje visi garbingai ir atsakingai (su tvarka) ima ,,arbatpinigius''
išgelbėti kitą žmogų
nėra tokios situacijos
jokios
aplinkybės, kurias jis suvoks kaip kritines
jokios
kritinėje situacijoje
niekas manau nepaskatintu, juk jo moralė aukšta.
Nei viena.
Jeigu jis nidurnas tai ir niisitrauks
Pinigai arba asmeninis turtas, problemos su vaikais
Jeigu tas žmogus garbingas ir sąžiningas, tai jis JAU įsitraukęs į korupciją, nes tai yra garbės ir sąžinės reikalas.
Šitą klausimą manau reikėjo kitaip padaryti. Mažėjimo didėjimo tvarka padaryti Būtų tikslingiau. :)
nėra tokių aplinkybių
kritinėse situacijose, kai skubiai bus reikalingi pinigai ligoninėj, operacijai ir etc.