Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

7) Kaip manote, kokioje situacijoje kyšio davimas yra visiškai nepateisinamas?
man nepriimtinas pats davimas
visada nepateisinamas
kysio
...
Visi išvardinti ir neišvardinti variantai
nėra pateisinama visose situacijose
visais
VISKAS, IŠSKYRUS GYVYBĘ
Visose situacijose
visada
visomis
visais atvėjais
nusikaltimas iš esmės yra nepateisinamas
visose
visada
apskritai kyšio davimas yra`nepateisinamas dalykas
jokiai
visi išvardinti varijantai
Jei iškyla pavojus visuomenei ir valstybei
visose
jeigu tikslas nemoralus, savanaudiškas, skatinantis puikybės demonstravimą.
Visose
Visais atvejais duoti kyšį yra nepateisinama, nebent iš jo reikalaujama ir yra grėsmė artimo gyvybei
visur
Kyšio davimas nėra pateisinamas jokiu atveju.
visose
visose
visais atvėjais kyšio davimas nėra pateisinamas
Visose pateisinamas.
nepateisinu jokioje situacijoje
visada
Visose
visose
visose
nepateisinama