Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

5) Kaip manote, kokios individualios savybės yra būdingos žmogui, duodančiam kyšį?
Panika, kad del negauto paskutinio paraso, jau sirinkti parasai nebegalios.
tikrai gereuse nejimti kyši
atsidėkojimas, tikimybė malonesnio aptarnavimo
noras pasiekti savo tikslą
Pagal situacija
pasiekiantis savo tikslą
išvengti atsakomybės ir noras gauti kas nepriklauso,
ambicingas
neviltys
Emocijos
godumas
Nepatiklumas ir baimė
nežinau
BAIMĖ nepaklusti įmonės vadovui.
Neviltis, norėjimas pateisinti imančio kyšį lūkesčius.
kūrybiškumo stoka
atkaklumas (pasiekti tikslą)
savanaudiškumas
pasitikėjimas savimi
konformizmas, kuomet visuomenėje yra "priimtina" duoti kyšį, "atsidėkoti"
Nepasitikejimas istatymu
perfekcionizmas
Svoločius
Suktumas
bejėgiškumas
klastingumas, nesąžiningumas
beviltiškumas jausmas
materializmas, siekis pasiekti tikslą greitu bei užtikrintu veiksmu
Iprotis, tradicija
Durnumas
gudrumas
linkis smurtui, nusikalstamai veiklai
Dosnumas.
Socialinės atsakomybės nebuvimas
noras atsidėkoti už paslaugas
nusivylimas teisėtais būdais
žemas išsilavinimas
baimingumas, atsargumas