Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

4) Kaip manote, kokios individualios savybės yra būdingos žmogui, imančiam kyšį?
Nusivylimas sistema.
niekada nejimti kyši
tikslo
nemąstymas apie galimas pasėkmes kitų atžvilgiu
(padoraus gyvenimo siekimas), selfconfidence
tingus
nesiskaitoma su kitais
nežinau
viršininką domina suprasti, kad imk, ir algą nekels, priedų paims jau pakęs viršininkai!
nesąžiningumas
nepasitenkinimas esama situacija
empatijos stoka, abėjingumas
rūpestingumas
pasitikėjimas savimi
Žemesnė moralė, savanaudiškumas, tam tikrų vertybinių nuostatų, susijusių su bendra visuomenės gerove, neturėjimas
savanaudis nusikaltelis
empatija
NORAS PADĖTI
sąmoningumo trūkumas, impulsyvumas
Durnumas
Platūs ir galingi ryšiai, dėl ko ne bijoma imti kyšio.
savo darbo neišmanymas
Pragmatiškumas.
atsiribojimas nuo minčių, kad imasi blogo veiksmo
Arogancija
noras pasipelnyti
nemokėjimas atsisakyti
finansinės laisvės stoka (per mažas atlyginimas)
nepatikimumas
valdiškumas
narcisizmas, arogancija, egoizmas, manymas, kad yra pranašesnis, tuštybė...