JelenaG
Vieša
Pranešti

Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),

esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė Jelena Guk. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

1) Su kokiais emociniais išgyvenimais Jums asocijuojasi žodis ,,korupcija“?
2) Kas, Jūsų manymu, skatina korupcinės elgsenos pasireiškimą?
3) Kas, Jūsų manymu, trukdo korupcinės elgsenos pasireiškimui?
4) Kaip manote, kokios individualios savybės yra būdingos žmogui, imančiam kyšį?
5) Kaip manote, kokios individualios savybės yra būdingos žmogui, duodančiam kyšį?
6) Kaip manote, kokioje situacijoje kyšio davimas galėtų būti pateisinamas?
7) Kaip manote, kokioje situacijoje kyšio davimas yra visiškai nepateisinamas?
8) Įsivaizduokite situaciją, kad žmogus kažkam davė kyšį. Kaip jis bandytų pateisinti savo poelgį?
9) Įsivaizduokite situaciją, kad žmogus iš ko nors paėmė kyšį. Kaip jis bandytų pateisinti savo poelgį?
10) Kaip manote, kaip jaučiasi žmogus, kuriam korupcija padėjo išspręsti jo problemas, tačiau dėl korupcinio akto buvo kam nors pakenkta (pvz., Petras paprašė advokato perduoti kyšį teisėjui, dėl to bylos nutartis buvo nepalanki kitam žmogui). Kaip jaučiasi Petras?
11) Kaip manote, kaip jaučiasi žmogus, kuriam korupcija padėjo išspręsti jo problemas, ir dėl korupcinio akto niekam nebuvo pakenkta?
12) Prisiminkite kokį nors pažįstamą asmenį, kuris yra tikrai garbingas ir sąžiningas žmogus. Kaip manote, kokios aplinkybės galėtų jį paskatinti įsitraukti į korupciją?
13) Kokie emociniai išgyvenimai Jums kyla, kai iš žiniasklaidos, pažįstamų asmenų, ar iš asmeninės patirties sužinote apie kieno nors įsitraukimą į korupciją?
14) Kokios mintys Jums kyla, kai iš žiniasklaidos, pažįstamų asmenų, ar iš asmeninės patirties sužinote apie kieno nors įsitraukimą į korupciją?
15) Kokius emocinius išgyvenimus patirtumėte, jeigu dėl korupcijos, apie kurią sužinojote, Jūs tiesiogiai nukentėtumėte (pvz., policijos patrulis už kyšį neatėmė vairavimo teisių vairuotojui, kuris rizikingai vairavo ir viršijo greitį, o tas vairuotojas vėliau apdaužė Jūsų automobilį)?
16) Kokius emocinius išgyvenimus patirtumėte, jeigu korupcija, apie kurią sužinojote, neturėtų jokios įtakos Jūsų gerovei?
17) Kaip manote, kokie korupcijos padariniai gali lemti tai, kad žmogus susilaikys nuo korupcinės praktikos ateityje?
18) Įsivaizduokite, kad žmogus nori duoti kyšį, siekdamas sau palankaus problemos sprendimo. Kas galėtų jį sustabdyti nuo tokio poelgio? (nurodykite tikimybę procentais)
0102030405060708090100
būtų pakenkta jo sveikatai (pvz., esant sveikatos sutrikimui ir kyšio pagalba gavus leidimą dirbti, sveikata nuo darbo dar labiau pablogėtų)
būtų pakenkta jo socialiniam statusui ir / ar įvaizdžiui
būtų pakenkta jo materialinei gerovei
jis būtų nubaustas
18.1. Įsivaizduokite, kad žmogus nori duoti kyšį, siekdamas sau palankaus problemos sprendimo. Kokia dar aplinkybė, išskyrus paminėtas 18 klausime, galėtų jį sustabdyti nuo kyšio davimo? Atsakymo laukelyje parašykite, kokia tai aplinkybė, bei nurodykite tikimybę procentais, kad minėta aplinkybė galėtų sustabdyti nuo kyšio davimo:
19) Kaip manote, kokiu laipsniu žmonių korupcinę elgseną skatina išoriniai veiksniai (pvz., mažas atlyginimas, ilgas teikiamų paslaugų atlikimo terminas ir pan.):
20) Kaip manote, kokiu laipsniu žmonių korupcinę elgseną skatina vidiniai veiksniai (pvz., tokios individualios savybės kaip godumas, siekis praturtėti ir pan.)?
21) Kaip galėtumėte apibūdinti savo požiūrį į korupciją?
22) Dabar pateiksime Jums keletą istorijų. Perskaitykite jas atidžiai ir nurodykite, kaip, Jūsų manymu, pasielgs tos istorijos veikėjas (-a). Mums svarbu, kad atsakytumėte taip, kaip Jums atrodo, – čia nėra nei teisingų, nei klaidingų atsakymų. Jums reikės pažymėti pasirinktą atsakymą ir nurodyti, kiek Jūs esate įsitikinęs, kad veikėjas (-a) būtent taip pasielgs, ir kiek, Jūsų manymu, jo ar jos elgesys yra teisingas: Rimgaudas, gerai uždirbantis verslininkas, užsiimantis naujų namų statyba ir butų pardavimu, nusipirko žemės sklypą naujo namo statybai. Kadangi namo statybai reikia gauti leidimą, Rimgaudas kreipėsi į atitinkamą savivaldybės skyrių. Šiame skyriuje sužinojo, kad leidimas bus paruoštas per 2 mėnesius. Norint gauti leidimą per savaitę, reikėtų nelegaliai sumokėti 500 eurų. Kaip pasielgs Rimgaudas?
Pažymėkite procentus, 0 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip nepasielgs/poelgis yra visiškai neteisingas, o 100 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip pasielgs/poelgis yra visiškai teisingas
0 proc.10 proc.20 proc.30 proc.40 proc.50 proc.60 proc.70 proc.80 proc.90 proc.100 proc.
Kiek esate įsitikinęs ar įsitikinusi, kad Rimgaudas tikrai taip pasielgs?
Kiek Rimgaudo elgesys yra teisingas?
23) Alfredas, būdamas komandiruotėje Baltarusijoje, užėjęs į prekybos centrą pamatė, kad perkant 10 butelių vyno yra taikoma 15 proc. nuolaida, o perkant 20 butelių – net 30 proc. nuolaida. Alfredas nutarė nupirkti 20 vyno butelių, kad gautų didesnę nuolaidą (jis pagalvojo, kad vyną galės išdalinti dovanoms giminaičiams bei bendradarbiams, ir dar pasiliks šiek tiek kitiems metams). Grįžtant į Lietuvą muitinės poste Alfredas pamatė užrašą, kad per Baltarusijos sieną galima įsivežti ne daugiau kaip 2 butelius alkoholinių gėrimų. Kontrolės poste pareigūnas Alfredui pasakė, kad 18 vyno butelių bus konfiskuota, tačiau kartu užsiminė, kad sumokėjus 50 eurų jis gali būti praleistas. Kaip pasielgs Alfredas?
Pažymėkite procentus, 0 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip nepasielgs/poelgis yra visiškai neteisingas, o 100 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip pasielgs/poelgis yra visiškai teisingas
0 proc.10 proc.20 proc.30 proc.40 proc.50 proc.60 proc.70 proc.80 proc.90 proc.100 proc.
Kiek esate įsitikinęs ar įsitikinusi, kad Alfredas tikrai taip pasielgs?
Kiek Alfredo elgesys yra teisingas?
24) Aloyzas 25 metus dirbo prekių iškrovėju ,,Maximos‘‘ parduotuvėje. Nuo sunkaus darbo jis pradėjo šlubuoti. Po kurio laiko Aloyzas kreipėsi į ,,Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą“, norėdamas gauti neįgalumo grupę, tačiau čia jam buvo pasakyta, kad sveikatos sutrikimas yra nedidelis ir neįgalumo grupės jis negaus. Apie šį įvykį Aloyzas papasakojo savo kaimynei, kuri jam pasakė, kad norint gauti neįgalumo grupę, reikia duoti kyšį. Kaip pasielgs Aloyzas?
Pažymėkite procentus, 0 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip nepasielgs/poelgis yra visiškai neteisingas, o 100 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip pasielgs/poelgis yra visiškai teisingas
0 proc.10 proc.20 proc.30 proc.40 proc.50 proc.60 proc.70 proc.80 proc.90 proc.100 proc.
Kiek esate įsitikinęs ar įsitikinusi, kad Aloyzas tikrai taip pasielgs?
Kiek Aloyzo elgesys yra teisingas?
25) Paulina įsidarbino Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Jos darbo paskirtis yra tikrinti, ar mitybos paslaugas teikiančios įmonės laikosi higienos reikalavimų. Tikrindama įmones, vienoje iš jų Paulina aptiko pažeidimų: kavinė gamino salotas neplaudama prieš tai daržovių, maistas buvo paduodamas lankytojams nesiplaunant rankų po to, kai buvo paimami pinigai. Paulina susisiekė su šios kavinės direktoriumi ir pasakė, kad dėl minėtų pažeidimų ji siūlys panaikinti licenziją (teikti maitinimo paslaugas). Tada direktorius, norėdamas išsaugoti turimą licenziją, pasiūlė 500 eurų kyšį. Kaip pasielgs Paulina?
Pažymėkite procentus, 0 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip nepasielgs/poelgis yra visiškai neteisingas, o 100 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip pasielgs/poelgis yra visiškai teisingas
0 proc.10 proc.20 proc.30 proc.40 proc.50 proc.60 proc.70 proc.80 proc.90 proc.100 proc.
Kiek esate įsitikinęs ar įsitikinusi, kad Paulina tikrai taip pasielgs?
Kiek Paulinos elgesys yra teisingas?
26) Virgilijus užsiima verslu: atidarė drabužių parduotuvę ir, siekdamas daugiau uždirbti, pats parsiveža ir papildo parduotuvę naujomis prekėmis. Kartą skubėdamas iki parduotuvės atidarymo atvežti naujų prekių, jis viršijo greitį – vietoje leistino 90 km/val. greičio, važiavo 120 km/val. greičiu, ir buvo sustabdytas policijos. Jam buvo pasakyta, kad 6 mėnesiams bus atimtos vairavimo teisės, tačiau policijos patrulis užsiminė apie tai, kad galima sumokėti 150 eurų. Kaip pasielgs Virgilijus?
Pažymėkite procentus, 0 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip nepasielgs/poelgis yra visiškai neteisingas, o 100 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip pasielgs/poelgis yra visiškai teisingas
0 proc.10 proc.20 proc.30 proc.40 proc.50 proc.60 proc.70 proc.80 proc.90 proc.100 proc.
Kiek esate įsitikinęs ar įsitikinusi, kad Virgilijus tikrai taip pasielgs?
Kiek Virgilijaus elgesys yra teisingas?
27) Danguolei 71 metai, tačiau gaudama pensiją, ji dar dirba. Darbdavys kiekvieną rudenį prašo jos pasitikrinti sveikatą. Paskutinį kartą tikrinant sveikatą, Danguolei buvo pasakyta, kad per metus jos sveikata pablogėjo ir sveikatos patikrinimo pažymoje bus nurodyta, kad ji negali dirbti. Tačiau Danguolė jaučiasi gana gerai ir dar norėtų padirbėti bei sukaupti papildomų pajamų buto remontui. Kaip pasielgs Danguolė?
Pažymėkite procentus, 0 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip nepasielgs/poelgis yra visiškai neteisingas, o 100 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip pasielgs/poelgis yra visiškai teisingas
0 proc.10 proc.20 proc.30 proc.40 proc.50 proc.60 proc.70 proc.80 proc.90 proc.100 proc.
Kiek esate įsitikinęs ar įsitikinusi, kad Danguolė tikrai taip pasielgs?
Kiek Danguolės elgesys yra teisingas?
28) Miglė atsigulė į ligoninę gydyti plaučių uždegimą. Jos palata keturvietė, šalia guli dar trys sunkiai sergančios moterys, dėl to Miglė jautėsi nepatogiai. Vaikščiodama ligoninės koridoriumi ji pamatė, kad yra kelios palatos, kur guli tik po vieną arba po dvi moteris. Miglė paprašė sesutės, kad ją perkeltų į kitą, mažesnę palatą, tačiau sesutė atsakė, kad už tai reikia primokėti 50 eurų. Kaip pasielgs Miglė?
Pažymėkite procentus, 0 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip nepasielgs/poelgis yra visiškai neteisingas, o 100 proc. reikštų, kad esate visiškai įsitikinęs(-usi), kad taip pasielgs/poelgis yra visiškai teisingas
0 proc.10 proc.20 proc.30 proc.40 proc.50 proc.60 proc.70 proc.80 proc.90 proc.100 proc.
Kiek esate įsitikinęs ar įsitikinusi, kad Miglė tikrai taip pasielgs?
Kiek Miglės elgesys yra teisingas?
29. Taip pat norėtume kai ką sužinoti apie Jus: Jūsų amžius
30. Lytis
31. Išsilavinimas
32. Specialybė
33. Šeiminė padėtis:
34. Kur Jūs praleidote didžiąją savo gyvenimo dalį:
35. Ar Jūsų kada nors prašė duoti kyšį?
36. Ar kada nors prašėte, kad Jums duotų kyšį?
37. Ar Jums kada nors teko tarpininkauti korupcijoje? (pvz., nurodyti ar nukreipti pas asmenį, kuris gavęs kyšį išspręstų problemą)?
38. Ar Jums teko išklausyti kokias nors teisines disciplinas (jeigu studijavote (-uojate) ne teisę)?
38.1. Jeigu į 38 klausimą atsakėte ,,taip‘‘, prašome nurodyti, kokias konkrečiai teisines disciplinas Jums teko išklausyti? Jeigu atsakėte ,,ne'' arba ,,aš studijavau (-uoju) teisę'', prašome pereiti prie kito klausimo.
39. Ar Jūs domitės teisinės tematikos informacija žiniasklaidoje?
40. Ar Jūs domitės korupcinės tematikos informacija žiniasklaidoje?
41. Jeigu į 40 klausimą atsakėte ,,taip‘‘, pažymėkite, kokiais žiniasklaidos šaltiniais Jus naudojatės? (galima žymėti kelis atsakymų variantus)
42. Ar Jums kada nors teko duoti kyšį?
43. Kyšio davimo arba nedavimo priežastis (-ys) (įrašykite)