UserSIMUKASPOLE
Privati
Pranešti

Socialinės reklamos rodomos televizijoje daroma įtaka

Gerb. Respondente, 

Esu LEU, Politikos sociologijos  studentė. Kviečiu Jus sudalyvauti tyrime ir užpildyti anketą, kuria siekiu išsiaiškinti socialinės reklamos rodomos televizijoje daromą įtaką. 

Apklausa yra anoniminė, garantuoju visišką atsakymų konfidencialumą. Galutiniai rezultatai bus sisteminami ir analizuojami bakalauro darbe. 

1. Lytis:
2. Amžius:
3. Jūsų gyvenamoji vieta :
4. Įvertinkite teiginius: (atsakymą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
SutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuNesutinku
Socialinė reklama yra visuomeninis švietimas
Socialinė reklama yra žmogaus nuostatų, vertybių keitimas
Socialinė reklama tai informavimas apie esančias problemas bei jų sprendimo būdus
Socialinė reklama yra skatinimas imtis naudingos veiklos, pvz., taupyti energiją, rūšiuoti atliekas, ir pan.
5. Kur dažniausiai pastebite\išgirstate socialinę reklamą? (atsakymą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
VisadaDažnaiRetaiNiekada
Internete
Radijuje
Televizijoje
Spaudoje
Lauko stenduose
Įvairiose įstaigose
Nepastebiu reklamų
6. Kokio pobūdžio socialinės reklamos atkreipia Jūsų dėmesį? (atsakymą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
VisadaDažnaiRetaiNiekada
Gamtos apsauga
Eismo saugumas
Įpročių prevencija
Įvairaus pobūdžio (rasinę, seksualinę , ir t.t.) diskriminaciją
Sveikatos apsaugos
Socialinės pagalbos (pvz. smurto aukoms, psichologinė parama : Vaikų linija, Vilties linija ir t.t)
7. Kuriuose televizijos kanaluose, pastebite socialinę reklamą dažniausiai? (atsakymą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
VisadaDažnaiRetaiNiekada
LRT
LNK
TV3
BTV
Kituose lietuviškuose televizijos kanaluose
Nepastebiu
8. Kokio pobūdžio socialines reklamas pastebite televizijos ekranuose? (atsakymą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
PastebiuNei pastebiu, nei nepastebiuNei nepastebiu, nei pastebiuNepastebiu
Gamtos apsauga
Eismo saugumas
Įpročių prevencija
Įvairaus pobūdžio (rasinė, seksualinė ir t.t.) diskriminacija
Sveikatos apsauga
Socialinės pagalbos (pvz. smurto aukoms, psichologinė parama : Vaikų linija, Vilties linija ir t.t)
Labdarystės
9. Įvertinkite šiuos teiginius. Socialinė reklama : (atsakymą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
Visiškai sutinkuSutinkuNeturiu nuomonėsNesutinkuVisiškai nesutinku
Informuoja su kokiomis problemomis susiduria visuomenė
Šokiruoja, verčia susimąstyti
Sugadina nuotaiką, sukelia nerimą
Skatina imtis priemonių, galinčių padėti spręsti problemas
Padeda formuoti mano vertybines nuostatas
Priverčia žmones pradėti galvoti apie juos supančias įvairias gyvenimo problemas siūlo būdus, kaip jas spręsti
Socialinės reklamos nedaro jokio poveikio
10. Kokias emocijas Jums sukelia socialinė reklama televizijoje? (atsakymą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
TaipNei taip, nei neNe
Juoką
Šleikštulį
Gailestį
Rimties (susimąstymo)
Pasipiktinimą
Nekelia jokių emocijų
11. Ar Lietuvoje yra užtektinai socialinių reklamų televizijoje ?
12. Kokių socialinių reklamų pasigendate, Lietuvos televizijos ekranuose? (atsakymą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
TaipNei taip, nei neNe
Prieš patyčias, savižudybę, smurtą
Prieš alkoholio, tabako, narkotikų vartojimą
Prieš „karą keliuose“, nesaugų vairavimą, įšėjimą į gatvę be atšvaitų ir pan.
Prieš įvairaus pobūdžio (rasinę, seksualinę ir t.t.) diskriminaciją
Prieš korupciją
Ligų prevencijos, donorystės skatinimo soc. reklamų
Prieš priklausomybę azartiniams lošimams ir pan.
Socialinių reklamų yra pakankamai
13. Jūsų nuomone, socialinė reklama televizijoje yra naudinga?
14. Kiek dažnai pastebite, socialinę reklamą žiūrėdami televiziją?
15. Ar socialinė reklama televizijoje ir kitose matomose vietose yra efektyvus būdas, padedantis spręsti esančias socialines problemas?