Userana.traskove
Vieša
Pranešti

Socialinės paramos teikimo ypatumai Jūsų mieste

Laba diena.

Esu 4 kurso Mykolo Romerio universiteto Socialinių darbo studijų studentė. Atlieku tyrimą apie socia Jūsų mieste.

Prašome atsakyti į klausimus.  Jūsų pateikti atsakymai nebus viešai skelbiame.

Ačiū už pagalbą.

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų šeimyninė padėtis:
5. Jūsų socialinė padėtis:
6. Ar turite vaikų? (Jeigu atsakėte TAIP, prašome atsakyti į 7 klausimą).
7. Kiek turite vaikų? Prašome įrašyti
8. Ar Jums teko girdėti apie socialines paslaugas Jūsų mieste?
9. Iš kur sužinojote informaciją apie teikiamą piniginę socialinę paramą? Galimi keli variantai.
10. Kokia piniginę socialinę paramą Jus gavote per 2018 metus ? Galimi keli variantai.
11. Nurodykite dėl kokių priežasčių kreipiatės piniginės socialinės paramos?
12. Prašome nurodykite kaip jus vertinate žemiau nurodytus socialines paramos rūšies aktualumą (reikalingumą).
Labai reikalingaVisai nereikalingaNeturiu nuomonės
vienkartinė išmoka gimusiam ar įvaikintam vaikui
išmoka vaikui
globos (rūpybos) išmoka
vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
laidojimo pašalpa
mokinių nemokamas maitinimą
parama mokinio reikmenims
socialinė pašalpa
būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.
13. Prašome nurodykite kaip jus vertinate žemiau nurodytus socialines paramos rūšies išmokų dydį.
Išmokos dydis per mažasIšmokos dydis per didelisIšmokos dydis tinkamas
vienkartinė išmoka gimusiam ar įvaikintam vaikui;
išmoka vaikui
globos (rūpybos) išmoka
vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
laidojimo pašalpa
mokinių nemokamas maitinimą
parama mokinio reikmenims
socialinė pašalpa
būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos
14. Ar galėtumėte sąmoningai nusižengti LR įstatymams, kad gauti piniginę socialinę paramą?
15. Ar Jus gaunamą piniginę socialinę paramą naudojate pagal paskirtį?
16. Kokie veiksmai galėtų jus priversti atsisakyti kreiptis dėl piniginės socialinės paramos?
17. Ar socialinės paramos gavimas įtakojo jūsų gyvenimo kokybę?
18. Kiek per 2018 metus Jus gavote socialinės pašalpos?