Useringuska
Vieša
Pranešti

Socialinės pagalpos šeimai ypatūmai

Anketa sudaryta baigiamojo darbo "Socialines pagalbos šeimai ypatūmai šeimos instituto transformaciniame laikotarpyje" tyrimui atlikti. Anketos tikslas - nustatyti socialinės pagalbos šeimai prioritetus. Prašome į anketą atsakyti sąžiningai. Tyrimo atlikimo būdas garantuoja Jūsų konfidencialumą. Ačiū už sugaištą laiką!
1. Kokios priežastys trukdo šeimoms turėti (daugiau) vaikų?
Jei į klausimą atsakėte "kita" prašome įrašyti Jūsų variantą:
2. Kaip Jus vertinate tėvo atostogas (įstatymo pataisa) vaiko priežiūrai naudą šeimai:
Jei į klausimą atsakėte "kita" prašome įrašyti Jūsų variantą:
3. Kuriomis problemomis labiausiai turėtų rūpintis vyriausybė?
Jei į klausimą atsakėte "kita" prašome įrašyti Jūsų variantą:
4. Kurios šeimos rėmimo priemonės yra svarbiausios, efektyviausios?
Jei į klausimą atsakėte "kita" prašome įrašyti Jūsų variantą:
5. Kurios institucijos turėtų būti labiau įtraukiamos į socialinės pagalbos darbą su šeima?
6. Ar yra Jūsų mieste/rajone NVO ir kitų socialinių institucijų pagalbos šeimai paslaugų tinklas?
7. Kokios socialinės paslaugų šeimai rūšys šiuo metu yra mažiausiai išplėtotos?
Jei į klausimą atsakėte "kita" prašome įrašyti Jūsų variantą:
8. Kokios iniciatyvos ar priemonės pagerinti šeimos funkcionavimą labiausiai laukiamos?
Jei į klausimą atsakėte "kita" prašome įrašyti Jūsų variantą:
Jūsų pastabos, komentarai, patarimai: